INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 7:19:58
Home » ประกันสุขภาพ(สินค้า) เอ็ทน่า » เอ็ทน่า โอปอล\"you

เอ็ทน่า โอปอล

2018/03/15 3535👁️‍🗨️

ความคุ้มครองสูง จ่ายเบี้ยประกันแบบเบาๆ

จ่ายตามจริง หรือ เป็นลักษณะ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

• ผลประโยชน์ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริง*
• เลือกรับความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในสูงสุดถึง 750,000 บาทต่อปี**
• เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอกหรือประกันอุบัติเหตุ- ส่วนบุคคลเพิ่มเติมได้และไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต**

*จ่ายตามจริง (ไม่เกินวงเงินสูงสุดตามเงื่อนไขที่กำหนด)ในหมวด ดังต่อไปนี้
– ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
– ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
– ค่าปรึกษาแพทย์พิเศษ

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย

– รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี
– ให้ความคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น
– ผู้เอาประกันภัยที่เป็นเด็กและมีอายุต่ำกว่า 20 ปีจะต้องมีผู้ปกครอง (พ่อหรือแม่ของผู้เอาประกันภัย) สมัครร่วมภายใต้กรมธรรม์เดียวกันเท่านั้น
– ค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับจะไม่ได้รับความคุ้มครอง
– การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scans, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้น กรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของเอ็ทน่าล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางเอ็ทน่า จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ผู้ป่วยในในหมวดของค่ารักษาพยาบาลทั่วไป
– หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้เอาประกันภัยสมัครและทำประกันหลังอายุ 60 ปีบริบูรณ์ จะได้รับสิทธิ์ในการต่อกรมธรรม์จนถึงอายุ 70

“ไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล” ที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล ดังต่อไปนี้

1. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2. โรงพยาบาลบีเอ็นเอช
3. โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท)
4. โรงพยาบาลสมิติเวช (ศรีนครินทร์)
5. โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย) และในเครือกรุงเทพ ได้แก่
5.1 โรงพยาบาลกรุงเทพพระประแดง
5.2 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
5.3 โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
5.4 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต
5.5 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่
5.6 โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
5.7 โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
5.8 โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
5.9 โรงพยาบาลกรุงเทพไชน่าทาวน์
5.10โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

รายชื่อสถานพยาบาลและคลินิก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายเอ็ทน่าได้ที่ www.aetna.co.th หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 0 2232 8666
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ประกันอุบัติเหตุ

– สำหรับลูกค้าที่ถือกรมธรรม์กับเอ็ทน่ามากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะไม่เกินวงเงิน 1,000,000 บาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลประโยชน์การประกันอุบัติเหตุที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
– ความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 900,000 บาท จะคุ้มครองสมาชิกที่อยู่ในชั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อตรวจสอบสิทธิ์และผลประโยชน์ต่างๆ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ประกันสุขภาพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครองที่กรมธรรม์ประกันสุขภาพไม่คุ้มครองรายละเอียดต่างๆ ของข้อยกเว้นจะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางเอ็ทน่า ประกันสุขภาพสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้ เช่น
– สภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย หรือค่ารักษาพยาบาลของการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้
– การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
– ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ทำร้ายร่างกายตนเอง
– โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
– การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึงแพทย์ทางเลือก
– การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการเข้าพักรักษาตัว หรือการร้องขอผ่าตัด การพักฟื้นในโรงพยาบาล ที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
– การตั้งครรภ์, การคลอดบุตร, การแท้งบุตร (ยกเว้นกรณีซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร), การคุมกำเนิด การทำหมัน การตรวจวัดสายตา การรักษาสายตาโดยใช้เลเซอร์ เลสิค การรักษาฟัน และการรักษาเพื่อให้สวยงาม เช่น สิว ฝ้า
– ภาวะ หรือโรคที่ไม่ได้รับความคุ้มครองใน 120 วันแรกนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลครั้งแรก ซึ่งได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด (Tumor or Cancer) ริดสีดวงทวาร (Hemorrhoids) ไส้เลื่อนทุกชนิด (Hernias) ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก (Pterygium or Cataract) การตัดทอนซอล หรืออดีนอยด์ (Tonsillectomy or Adenoidectomy) นิ่วทุกชนิด (Stones) เส้นเลือดขอดที่ขา (Varicose veins) เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (Endometriosis)

ประกันอุบัติเหตุ

เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีสูญเสียชีวิต, สูญเสียการมองเห็น, สูญเสียการได้ยินและการพูด และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้
– กีฬาผาดโผน
– ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
– การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรายาเสพติด
– การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
– ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
– โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
– การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
– กรณีพิพาท หรือ จลาจล
– การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
– สงคราม
– กัมมันตภาพรังสี
– ความคุ้มครองเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุจะไม่คุ้มครองสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow