INSURANCETHAI.NET
Thu 20/01/2022 23:26:25
Home » insurance of bank กรุงเทพประกันชีวิต ประกันสุขภาพ(สินค้า) » ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์ – ธนาคารกรุงเทพ\"you

ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์ – ธนาคารกรุงเทพ

2015/02/25

ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์ เป็นประกันสุขภาพของ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ กรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัทเดียวกัน

โดย ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์ เป็นผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ ที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกแบบให้ สำหรับ ธนาคารกรุงเทพ ขาย เเละขายโดย พนักงานธนาคาร

health-first

จุดเด่น ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์

1.ค่าเบี้ยประกันภัยถูก
2.เคลมได้ทันที ไม่มีระยะเวลารอคอย
3.ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
4.มีเงินชดเชยรายวันสำหรับผู้ป่วยใน
5.มีค่ารักษาพยาบาลสำหรับทั้งผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD)
6.รายชื่อโรงพยาบาล กว่า 124 แห่ง ทั่วประเทศ

(รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่ )

ความคุ้มครองและ ผลประโยชน์ ประกันสุขภาพ เฮลธ์เฟิสต์

health1st

สมัครง่ายๆ ได้ทันที
สามารถสมัครใช้บริการได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิต พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา หรือ บัวหลวงโฟน โทร.1333 หรือ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. (66) 0-2777-8888 หรือ www.bangkoklife.com

หมายเหตุ:

1. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2. การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
3. การนำเสนอบริการด้านประกันภัยผ่านธนาคารไม่ใช่เงินฝาก
4. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยกับบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
5. การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โชคดี…เพราะวางแผนดี กับประกันสุขภาพ Health 1st ที่ธนาคารกรุงเทพ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow