INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:08:38
Home » การประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยโจรกรรม » การประกันภัยโจรกรรม\"you

การประกันภัยโจรกรรม

2019/01/25 1332👁️‍🗨️

การประกันภัยโจรกรรม คืออะไร?

คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ ที่เกิดจากการกระทำของคนร้าย ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก โดยการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ซึ่งคนร้ายได้เข้าไปหรือออกไปจากสถานที่ที่เอาประกันภัย นอกจากนี้ การประกันภัยโจรกรรมยังให้ความคุ้มครองรวมไปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่อาคารซึ่งเป็นสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ที่เกิดขึ้นจากการโจรกรรมของคนร้ายด้วย

การประกันภัยโจรกรรม เหมาะกับใคร?

เจ้าของทรัพย์สิน หรือเจ้าของอาคาร ร้านค้าต่างๆ

การประกันภัยโจรกรรม มีกี่ประเภท?

มี 1 ประเภท

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?

เลือกซื้อความคุ้มครองได้ 3 แบบ

1. แบบ จร.1

การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะการลักทรัพย์เท่านั้นโดยคนร้ายได้เข้าไปหรือออกจากสถานที่ ที่เอาประกันภัยโดยใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้เกิดร่องรอยของความเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อสถานที่ที่เอาประกันภัย จากการใช้เครื่องมือ วัตถุระเบิด ไฟฟ้า เคมี รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากความพยายามกระทำการดังกล่าว

2. แบบ จร.2

การลักทรัพย์ที่ปรากฏรอยงัดแงะ การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.1 แต่ รวมถึงการ ชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์ด้วย

3. แบบ จร.3

การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เป็นแบบที่ให้ความคุ้มครองเช่นเดียวกับ แบบ จร.2 แต่ไม่จำเป็นต้องปรากฏรอยงัดแงะ
ทรัพย์สิน ที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง ได้แก่ เงิน ทอง อัญมณี โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เหรียญ ต้นฉบับเอกสาร โฉนด แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบหรือแบบพิมพ์ หลักประกันหนี้สิน หลักทรัพย์ เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เงินตรา ธนบัตร บัตรเครดิต เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ
เว้นแต่จะได้ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยโดยชัดแจ้ง

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยใด?

1. จำนวนเงินเอาประกันภัย
2. มูลค่าทรัพย์สินที่ทำประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ

no related articles to display.
up arrow