INSURANCETHAI.NET
Mon 15/08/2022 19:34:18
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยโจรกรรม » ประกันภัยโจรกรรม กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยโจรกรรม กรุงเทพประกันภัย

2010/09/20

ประกันภัยโจรกรรม กรุงเทพประกันภัยประกันภัยโจรกรรมกรุงเทพประกันภัย
ให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เกิดจากการโจรกรรม ตั้งแต่การลักทรัพย์ (ที่มีร่องรอยการงัดแงะ) จนถึงการใช้กำลังขู่เข็ญหรือประทุษร้าย ทั้งทรัพย์สินส่วนตัวของใช้ภายในบ้าน หรือ สต๊อกสินค้าสำหรับการประกอบธุรกิจ


สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow