INSURANCETHAI.NET
Sat 04/12/2021 17:26:09
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยโจรกรรม » ประกันภัยโจรกรรม กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยโจรกรรม กรุงเทพประกันภัย

2010/09/20

ประกันภัยโจรกรรม กรุงเทพประกันภัยประกันภัยโจรกรรมกรุงเทพประกันภัย
ให้ ความคุ้มครองทรัพย์สินที่เกิดจากการโจรกรรม ตั้งแต่การลักทรัพย์ (ที่มีร่องรอยการงัดแงะ) จนถึงการใช้กำลังขู่เข็ญหรือประทุษร้าย ทั้งทรัพย์สินส่วนตัวของใช้ภายในบ้าน หรือ สต๊อกสินค้าสำหรับการประกอบธุรกิจ


up arrow