INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:43:07
Home » อัพเดทประกันภัย » หากเสียชีวิตก่อนจ่ายเงินประกัน(ช่วงกำลังต่อสัญญา แต่เลยวัน) บริษัทประกันจะจ่ายไหม?\"you

หากเสียชีวิตก่อนจ่ายเงินประกัน(ช่วงกำลังต่อสัญญา แต่เลยวัน) บริษัทประกันจะจ่ายไหม?

2016/11/17 1420👁️‍🗨️

หากเสียชีวิตก่อนจ่ายเงินประกัน(ช่วงกำลังต่อสัญญา แต่เลยวัน) บริษัทประกันจะจ่ายไหม?
จ่าย, ถ้ายังไม่ขาดอายุ

ปกติกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีมูลค่ากรมธรรม์อยู่ซึ่งสามารถจ่ายตัวกรมธรรม์เองได้ตามมูลค่าที่มี
ซึ่งถ้ากรมธรรม์ยิ่งนานมูลค่าก็มากขึ้น

ถ้าส่งมาเป็นสิบปีก็อาจจ่ายได้อีกหลายปีโดยไม่ขาดอายุ

ลำดับสถานะกรมธรรม์
1.มีผลบังคับ (inforce) หรือข้ามไปเป็นขาดอายุ
2.กู้อัตโนมัติ (APL) หากเลยกำหนดชำระ (สำหรับกรุงเทพประกันชีวิต60วัน)(กู้จากมูลค่ากรมธรรม์)
3.แปรสภาพเป็นขยายเวลาหรือข้ามไปเป็นขาดอายุ
4.ขาดอายุ

– สถานะจะเป็นอย่างไร เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับตัวแปรคือ มูลค่ากรมธรรม์ที่มีอยู่ ณ ขณะนั้น
– มูลค่าจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ส่งประกันและแบบประกันที่ทำ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow