INSURANCETHAI.NET
Fri 23/10/2020 3:41:02
Home » กมลประกันภัย ประกันภัยวิศวกรรม » ประกันภัยวิศวกรรม – กมลประกันภัย\"you

ประกันภัยวิศวกรรม – กมลประกันภัย

2011/03/11

ประกันภัยวิศวกรรม – กมลประกันภัย

คุ้มครองงานก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง โดยมีสาเหตุจากภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ ลมพายุ แผ่นดินไหว รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก

* คุ้มครองการติดตั้งเครื่องจักร เช่น ติดตั้งลิฟต์ หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ
* คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เช่น เศษวัสดุจากการก่อสร้าง หล่นใส่รถยนต์ที่แล่นผ่านไปมา

เนื่องจากในระหว่างการก่อสร้างจะมีความเสี่ยงภัยมากกว่าการประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สินอีกทั้งในระหว่างการก่อสร้าง ถ้าขาดการป้องกันความเสี่ยงภัยที่ดี อาจส่งผลกระทบ ให้เกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกได้ เช่น กรณีก่อสร้างติดกับอาคารบ้านเรือนบุคคล ภายนอกอาจสร้างรอยร้าวหรือความเสียหายอื่นให้กับอาคารบ้านเรือนได้

กรมธรรม์ประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัยงานปฏิบัติตามสัญญา (ก่อสร้าง)
2. กรมธรรม์ประกันภัยงานปฏิบัติตามสัญญา (ติดตั้ง)
3. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
4. กรมธรรม์ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
5. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องจักร
6. กรมธรรม์ประกันภัยเครื่องมือและเครื่องจักรของผู้รับเหมา
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow