INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:39:54
Home » บูพาประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) » accident plus บูพา\"you

accident plus บูพา

2010/09/13 1183👁️‍🗨️

แอกซิเด็นท์พลัส (accident plus)
อุบัติเหตุเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่ง ที่ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
แผนประกันสุขภาพอุบัติเหตุส่วนบุคคล แอ็กซิเด็นท์พลัส เป็นแผนความคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก
รวมถึงอุบัติเหตุจากการขับขี่จักรยานยนต์
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง (ค่าห้อง, ค่าอาหาร, ค่าแพทย์ ค่ายา) ที่เกิดจากการรักษา ไม่จำกัดวงเงินของแต่ละหมวด
คุ้ม ครองการรักษาต่อเนื่องหลังจากออกจาก รพ. รวมถึงการรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินแบบผู้ป่วยนอก โดยคุ้มครองในวงเงินตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อการบาดเจ็บแต่ละครั้ง เพียงสมัครก่อนอายุ 61 ปีท่านสามารถต่ออายุความคุ้มครองกรมธรรม์ได้ตลอดชีพ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองซึ่งทางบูพา ประกันสุขภาพ ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายชดเชยผลประโยชน์มีดังนี้

การรักษาอาการเรื้อรัง สภาวะหรือการบาดเจ็บใดๆ ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ทำประกัน ทั้งนี้รวมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะมีขึ้นภายหลังด้วย

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการรักษาทางทันตกรรม ยกเว้นการรักษาเบื้องต้นเพื่อบรรเทาอาการเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดกับฟันธรรมชาติเฉพาะการถอนฟัน, การเย็บแผลบริเวณเหงือกหรือการเข้าเฝือกฟันที่ยังไม่มีการเคลื่อนหลุดจากเบ้าฟัน

การรักษาพยาบาลที่ไม่ได้เป็นการรักษาแผนปัจจุบัน รวมถึง การรักษาแพทย์ทางเลือก (Alternative treatment) เช่น การฝังเข็มธรรมชาติบำบัด การรักษาโดยการนวดและกดจุด (ไคโรแพคติค) เป็นต้น

การร้องขอเข้ารักษาตัวเพื่อการผ่าตัดในโรงพยาบาลโดยมิได้มีการแนะนำโดยแพทย์หรือศัลยแพทย์ รวมถึงบริการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็นต่อการรักษา

ตารางผลประโยชน์
https://www.bupa.co.th/Files/Product/6_ATT_TH_1.pdf

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow