INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:50:46
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » สูงวัยเบิกได้-กรุงเทพประกันชีวิต\"you

สูงวัยเบิกได้-กรุงเทพประกันชีวิต

2015/11/03 1867👁️‍🗨️

กรุงเทพประกันชีวิตเปิดช่องทางการขายใหม่ ผ่านทางโทรทัศน์ Direct Response TV (DRTV)
ด้วย “สูงวัย เบิกได้” รายแรกที่คุ้มครองผู้ป่วยนอก

ประกันสูงวัยเบิกได้
บริษัทฯ ทำตลาดประกัน “สูงวัยเบิกได้” ที่จะให้ความคุ้มครองเรื่องค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอกโดยที่ไม่ต้องนอนค้างในโรงพยาบาล ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ค่าเบี้ยเริ่มต้นวันละ 9บาท มีให้เลือก 3 แผนคือ คุ้มครอง 100,000 บาทเบิกเจ็บป่วยสูงสุดครั้งละ 500 บาท และคุ้มครอง 200,000 บาท เบิกค่าเจ็บป่วยครั้งละ700 บาท คุ้มครอง 300,000 บาทเบิกจ่ายเจ็บป่วยครั้งละ 1,000 บาท ซึ่งเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในธุรกิจประกัน เจาะกลุ่มลูกค้าสูงวัยอายุ 50-70 ปี รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันไว้ให้บุคคลอื่นและผู้เอาประกันสามารถรับค่าสินไหมทดแทนได้ที่ร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น ทั้งนี้บริษัทยังได้เปิดตัวช่องทางขายใหม่ผ่านทางโทรทัศน์หรือดีอาร์ทีวี เพื่อเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและคาดว่าจะมียอดขายลูกค้ากลุ่มนี้ 7,500ราย นอกจากนี้ในไตรมาส 2 จะใช้โฆษณาและสินค้าใหม่นี้เป็นตัวกระตุ้นยอดขาย ซึ่งจะเน้นผลิตภัณฑ์ให้ความคุ้มครองและออมทรัพย์ระยะยาวมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางขาลง และทำให้บริษัทฯบริหารความเสี่ยงโดยที่ไม่ต้องไปเน้นเรื่องการลงทุนมากนัก , นายโชน โสภณพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต กล่าว

กรุงเทพประกันชีวิตเปิดช่องทางการขายใหม่ หวังบริการลูกค้าทั่วถึง คือช่องทางการขายผ่านทางโทรทัศน์ Direct Response TV (DRTV) ประเดิมผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ไม่เคยมีในตลาด โครงการ “สูงวัย เบิกได้” ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่เบิกได้ทุกคลินิก ทุกโรงพยาบาล สมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เตรียมแผนการตลาดครบวงจร พร้อมเปิดหนังโฆษณาใหม่ ดึง “พิศณุ นิลกลัด” เป็นพรีเซ็นเตอร์ เพราะเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

คุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีจุดยืนที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม จึงมุ่งมั่นรณรงค์เพื่อสร้างและปลูกฝังทัศนคติ ให้คนไทยเห็นความสำคัญของการวางแผนการเงินอย่างรอบด้าน ทั้งสร้างหลักประกันและสร้างฐานะ ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพ หรืออยู่ในช่วงวัยใด

“เพื่อให้การสร้างความมั่นคงทางการเงินเกิดประสิทธิภาพ กรุงเทพประกันชีวิตจึงพัฒนาบุคลากร ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดไปจนถึงการบริการที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้กว้างและทั่วถึงมากขึ้น” คุณโชนกล่าว

ที่ผ่านมา กรุงเทพประกันชีวิตได้สร้างความแข็งแกร่งในช่องทางตัวแทนด้วยทีมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน รวมทั้งช่องทางธนาคาร (Bancassurance) โดยมีธนาคารกรุงเทพเป็นพันธมิตร ปัจจุบัน กรุงเทพประกันชีวิตได้ขยายมายังช่องทางการขายผ่านทางโทรทัศน์ Direct Response TV (DRTV) เป็นช่องทางใหม่ ที่จะเพิ่มโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มใหม่ สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการจากกรุงเทพประกันชีวิตได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์แรกที่เลือกนำมาเปิดตัวทางช่องทาง DRTV นี้คือ โครงการ “สูงวัย เบิกได้”

“เหตุที่เลือกผลิตภัณฑ์นี้ก่อน เพราะประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2568 ซึ่งจะมีผู้สูงอายุ 1 คน ในประชากรทุกๆ 5 คน หรือประมาณ 14.4 ล้านคน การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นมาก ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน โครงการ “สูงวัย เบิกได้” ถือเป็นครั้งแรกของประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ที่ตอบโจทย์ช่องว่างในตลาดการประกันชีวิตผู้สูงอายุโดยทั่วไปได้เป็นอย่างดี”

ทั้งนี้เพราะประกันสำหรับผู้สูงอายุโดยทั่วไป เป็นการประกันชีวิต และประกันสุขภาพเฉพาะกรณีที่เข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในเท่านั้น แต่โครงการ “สูงวัย เบิกได้” ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งชีวิต และค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD) เบิกได้โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และเบิกได้ทุกคลินิก ทุกโรงพยาบาล ตอบโจทย์ผู้สูงอายุ ที่มักจะมีอาการเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ อยู่บ่อยๆ ซึ่งเป็นต้นเหตุของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงได้ในที่สุด

“และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากขึ้น เรายังได้เปิดบริการใหม่ ถือเป็นครั้งแรกที่ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตสามารถรับค่าสินไหมทดแทนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ 7-ELEVEN ทุกสาขาทั่วประเทศได้ด้วย”

ด้านคุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด กรุงเทพประกันชีวิตก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการ “สูงวัย เบิกได้” นับเป็นครั้งแรกของประกันชีวิตผู้สูงอายุ ที่หาหมอไม่ต้องนอนโรงพยาบาล เบิกได้ คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ด้วยวงเงินสูงสุด 300,000 บาท ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) เบิกได้ทุกคลินิก ทุกโรงพยาบาล กรณีเจ็บป่วย สูงสุดครั้งละ 1,000 บาท และหากรักษาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมง เพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลให้อีก 3 เท่า คือสูงสุดถึงครั้งละ 3,000 บาท โดยเบิกได้สูงสุดถึง 30 ครั้งต่อปี ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-70 ปี สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ

“กลุ่มเป้าหมายของโครงการ “สูงวัย เบิกได้” คือผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 50-70 ปี ซึ่งกลุ่มดังกล่าว มักตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเอง มีเพียงบางส่วนที่อาจตัดสินใจซื้อร่วมกับบุตรหลาน กลุ่มเป้าหมายรองคือกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการซื้อ หรือแนะนำให้กับพ่อแม่ด้วย” คุณเรืองศักดิ์กล่าว

ด้านแผนการตลาดของโครงการ “สูงวัย เบิกได้” คุณเรืองศักดิ์กล่าวว่า จะดำเนินการตลาดแบบครบวงจร นอกจากการขายผ่านทางโทรทัศน์แล้ว ยังมีสื่อวิทยุ สิ่งพิมพ์ เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการใช้สื่อดิจิตอล ออนไลน์ เพราะพฤติกรรมผู้สูงอายุในปัจจุบัน ไม่ได้บริโภคเพียงแค่สื่อโทรทัศน์เพียงอย่างเดียว ขณะเดียวกันก็จะมีการสื่อสารกับกลุ่มลูกหลานด้วย และพร้อมกันนี้ยังได้เปิดภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ที่ใช้พรีเซ็นเตอร์ในการสื่อสาร เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ “คุณพิศณุ นิลกลัด” เหตุที่เลือกเนื่องจากเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี

คุณเรืองศักดิ์กล่าวถึงแนวคิดของภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ว่า “เนื่องจากผลิตภัณฑ์โครงการ “สูงวัย เบิกได้” มีจุดเด่นและจุดแตกต่างที่ชัดเจน และเป็นสิ่งที่ยังไม่มีในตลาด จึงจำเป็นต้องเน้นย้ำเรื่องที่ลูกค้าสามารถ “เบิกได้” ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเล็กน้อยแค่ไหน ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็เบิกได้ และสามารถ “เบิกได้” ทุกคลินิก ทุกโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ หรืออุบัติเหตุก็ไปหาหมอได้ทันที ไม่ต้องลังเลหรือรีรออะไร”

ส่วนคุณพิศณุ นิลกลัด ก็เปิดเผยถึงการตัดสินใจเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับกรุงเทพประกันชีวิตในโครงการ “สูงวัย เบิกได้” ว่า “ผมคิดว่ากรุงเทพประกันชีวิตมีความน่าเชื่อถือและความมั่นคงขององค์กรสูง โครงการ “สูงวัย เบิกได้” ก็เป็นโครงการที่น่าสนใจ เพราะตอบโจทย์คนสูงวัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากยังไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดที่ให้ความคุ้มครอง ตรงกับความต้องการอย่างนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่ามาก คือได้ทั้งประกันชีวิต และประกันสุขภาพแบบผู้ป่วยนอก ที่พิเศษคือไปได้ทุกโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน หรือแม้แต่คลินิกทั่วๆไปก็ใช้ได้ ทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้นมาก ไม่ต้องคอยกังวล ไม่เดือดร้อนลูกหลาน สบายใจขึ้นด้วย”

​โครงการ “สูงวัย เบิกได้” สามารถสมัคร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2686-2655

ประกันสูงวัยเบิกได้


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow