INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:36:14
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » ระบบประกันออนไลน์ ของกรุงเทพประกันชีวิต\"you

ระบบประกันออนไลน์ ของกรุงเทพประกันชีวิต

2020/12/09 1152👁️‍🗨️

ระบบขายประกันออนไลน์

ระบบขายประกันออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต เป็นระบบออนไลน์ใช้งานผ่าน web browser สำหรับตัวแทนประกันชีวิต ของกรุงเทพประกันชีวิต ซึ่งต้อง login เข้าระบบโดยตัวแทนประกันชีวิต บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ https://smartbla.bangkoklife.com/

โดยปัจจุบันได้พัฒนาเป็นระบบขายประกันออนไลน์สำหรับตัวแทน แบบ Private สมบูรณ์ ไม่ต้องเจอตัวลูกค้าก็จบขั้นตอนการส่งงานประกันชีวิตได้ โดยขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการส่งลิ้งไปยังอีเมลของผู้ขอเอาประกัน เพื่อยืนยันตน พร้อมชำระเบี้ยประกันผ่านออนไลน์ทั้ง internet banking และ จ่ายผ่านบัตรเครดิต
ระบการตอบรับยืนยันตน มีการ 3 วิธี
1.เซ็นชื่อ
2.ยืนยันโดย ถ่ายรูป
3.ยืนยันโดย ตอบรับเป็นไฟล์เสียง

ทั้งหมดจะอัพโหลดเชื่อมกับระบบ แนบไฟล์เข้ามาในระบบอัตโนมัติ
สิ่งที่ตัวแทนจะต้องทำต่อไปคือ การกรอกใบรายลับ และ ส่งคำสั่ง

ระบบขายประกันออนไลน์ของกรุงเทพประกันชีวิต ถือว่า สมบบูรณ์แล้ว ในระบบ Private แต่จะดีกว่านี้ หากเปิดให้บุคคลภายนอกใช้งานได้ด้วย ซึ่งจะทำให้ตัวแทนประกันชีวิตขายประกันได้ง่ายขึ้น วิธีการ เช่น
การส่ง Link เฉพาะไปยังผู้ขอเอาประกัน ในลักษณะ เช่นเดียวกับ การทำ Affiliate ที่จะ Reference ชุดตัวเลขเฉพาะ ที่ได้กำหนดให้กับตัวแทนแต่ละคน ซึ่งจะเชื่อมต่อไปยัง Server และทราบว่า เป็นงานของตัวแทนคนใด
เมื่อผู้ขอเอาประกันสามารถเข้าระบบได้ แล้วกรอกข้อมูล เสร็จแล้ว ก็กดส่ง ข้อมูลจะถูกส่งเข้าระบบ รอการ Approve เบื้องต้นจากตัวแทนประกัน เจ้าของงาน หรือ เจ้าของ Link แล้ว เข้าสู่กระวนการต่อไป

ในหลายบริษัทอาจจะล้าหลังไม่เข้าใจระบบดังกล่าว
ปัจจุบันการทำการตลาดได้เปลี่ยนไปสู่โลกออนไลน์ ซึ่งมีเครื่องมือการทำงานการตลาดมากมายให้ใช้ เว็บไซต์เป็นเครื่องมือหนึ่งซึ่งในยุคนี้ใครก็เป็นเจ้าของได้ ในราคาที่จับต้องได้ (สำหรับตัวแทนขายประกัน ดูคอร์สการสร้างเว็บไซต์ vir9.com/icourse ) [sponsor] รวมถึง platform social media อีกมากมาย

ระบบสนับสนุนออนไลน์

ตัวแทนประกันชีวิต สามารถเข้าระบบเพื่อยื่นออนไลน์ ไม่ต้องใช้เอกสารกระดาษอีกต่อไป สำหรับ ประวัติสุขภาพและการตรวจสุขภาพยังคงต้องใช้ เอกสารกระดาษจริงอยู่ แต่ในวงการของประกันวินาศภัย (ไม่ใช่ประกันชีวิต) สามารถใช้ไฟล์ได้ ตรงนี้ วงการประกันชีวิต ยังล้าหลังต้องปรับปรุง

ระบบช่วยเหลือ สนับสนุน หรือ Support เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ เพราะ การที่ธุรกิจสร้างวิธีที่สะดวกและง่ายให้กับลูกค้าย่อมสร้างความประทับใจ และ เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจในการบริการหลังการขายอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ต้องมีข้อจำกัดเรื่องเอกสารกระดาษต่างๆ อันจะสร้างความยุ่งยากเสียเวลาและค่าใช้จ่าย ไม่สะดวก และ ไม่ทันสมัย กับ โลกยุคออนไลน์ ซึ่งรองรับธุรกิจโดย พรบ ออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow