INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 1:52:13
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » สุขภาพสุขสันต์ ประกันมะเร็งและ50โรคร้าย กรุงเทพประกันชีวิต(ออนไลน์)\"you

สุขภาพสุขสันต์ ประกันมะเร็งและ50โรคร้าย กรุงเทพประกันชีวิต(ออนไลน์)

2019/11/04 2474👁️‍🗨️

ประกันโรคร้ายแรง ที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ ของ กรุงเทพประกันชีวิต ซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ไม่ผ่านตัวแทน ไม่มีตัวแทนบริการดูแล
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่น ๆ รวม 50 โรค สูงสุด 3,000,000 บาท และมีความคุ้มครอง ชีวิต 50,000 บาท ทุกแผน

รับเงินก้อนใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และเงินสำรองการดำเนินชีวิต ทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรง*
เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่ปรับเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น
ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงตอบ 4 คำถาม สุขภาพง่าย ๆ
ลดหย่อนภาษีได้


*คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหลังจาก 90 วัน
นับจากวันเริ่มสัญญา และไม่ใช่โรคที่เป็นมาก่อนทำประกัน

แบบประกันนี้เหมาะกับใคร?

ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองโรคร้ายแรง
เป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ต้องการวางแผนภาษี

เลือกรับความคุ้มครอง 25 ปี หรือ 15 ปี
ชำระเบี้ย 10 ปี
อายุที่รับประกัน 20 – 55 ปี
ความคุ้มครองโรคร้ายแรงมีให้เลือก 4 แผน ได้แก่ 3M 2M 1M 500K
รับความคุ้มครองชีวิต 50,000 บาท ทุกแผน
ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี

ลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพตนเองสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เมื่อรวมเบี้ยประกันตามที่จ่ายจริงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

สมัครง่ายรวดเร็ว

ไม่ต้องตรวจสุขภาพเพียงตอบคำถามสุขภาพ 4 ข้อ
ก็สามารถสมัครรับความคุ้มครองได้

ชำระเงินสะดวก

สามารถชำระเบี้ยประกันภัยด้วยบัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดได้ทุกธนาคาร

ตัวอย่าง
อายุ 49 หญิง ทุนประกัน 500,000
คุ้มครองชีวิต 50,000.00 บาท
คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดสัญญา 500,000.00 บาท
ชำระเบี้ยประกันภัยต่อปี 8,026.00 บาท

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาท
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง และโรคร้ายแรงอื่น ๆ อีก 47 โรค
จะได้รับเงินผลประโยชน์ทันที เมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง 500,000 บาท
เบี้ยประกันสำหรับเพศหญิง อายุ 49 ปี 8,026 บาท

หมายเหตุ
เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา ไม่มีการปรับเพิ่มเมื่ออายุมากขึ้น
คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหลังจาก 90 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา

แผนประกัน “สุขภาพ สุขสันต์” คุ้มครองหลายกลุ่มโรค

กลุ่มที่ 1 : โรคที่เกี่ยวกับมะเร็ง และเนื้องอกในร่างกาย

โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
มะเร็งทรวงอกระยะเริ่มต้น (Carcinoma in Situ Breast) : จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
มะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มต้น (Carcinoma in Situ Cervix) : จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign brain tumor)

กลุ่มที่ 2 : โรคที่เกี่ยวกับหัวใจ หลอดเลือด และอวัยวะในช่องอก

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Other Serious Coronary Artery Diseases)
การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
การขยายหลอดเลือดหัวใจหรือการใช้สายสวนอื่น (Angioplasty and Other Invasive Treatment For Coronary Artery Disease) : จ่าย 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease / End-stage Lung disease)
โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)

กลุ่มที่ 3 : โรคที่เกี่ยวกับเนื้อสมอง เส้นเลือดสมอง และการทำงานของระบบประสาท

โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
โรคระบบประสาท มัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease)
โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)
โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease)
ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
ผ่าตัดสมอง (Brain Surgery)
โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
ภาวะโคม่า (Coma)
โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
โรค Myasthenia Gravis (MG)
โรค Acquired Hydrocephalus Requiring an External Shunt : จ่าย 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

กลุ่มที่ 4 : โรคที่เกี่ยวกับไต

ไตวายเรื้อรัง (Chronic Kidney Failure)
โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)

กลุ่มที่ 5 : โรคที่เกี่ยวกับตับ และอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร

โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
ตับวาย (Chronic Liver Disease / End-stage Liver disease / Liver failure)
ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)

กลุ่มที่ 6 : โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติในการทำงานของอวัยวะอื่น ๆ

โรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดซิสเต็มมิค ลูปูส อิริ เธมา โตซูส (Systemic Lupus Erythematosus or SLE)
โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of Speech)
การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing)
ตาบอด (Blindness)
ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง (Severe Rheumatoid Arthritis)
โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse systemic sclerosis/scleroderma)

กลุ่มที่ 7 : โรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และภาวะทุพพลภาพอย่างรุนแรง

การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn)
การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and permanent disability – TPD)
เจ็บป่วยจนสิ้นชีวิต / การเจ็บป่วยรุนแรง (Terminal Illness)
การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of Independent Living)
การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Multiple root avulsions of Brachial Plexus)

กลุ่มที่ 8 : โรคที่เกี่ยวกับการติดเชื้ออย่างรุนแรงในอวัยวะต่าง ๆ

สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
โรคเอดส์จากการถ่ายเลือด (Aids Due to Blood Transfusion)
โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
โรควัวบ้า (Creutzfeldt-Jacob Disease (Mad Cow Disease))

หมายเหตุ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การซื้อแบบประกันนี้เฉพาะซื้อให้ตนเองเท่านั้น
โปรดทำความเข้าใจในรายละเอียดเงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้น ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไข ความคุ้มครอง และข้อยกเว้นอย่างสมบูรณ์จะระบุในกรมธรรม์
การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบวิธีการ/ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยปีต่อไปได้จากใบแจ้งกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ากรมธรรม์ขาดอายุนับแต่วันถึงกำหนดชำระเบี้ย เว้นแต่มีการใช้สิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์
ใบเสนอขายนี้แสดงจำนวนเบี้ยประกันภัยเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับข้อมูลของผู้ขอเอาประกันภัยและการพิจารณารับประกันของบริษัท
การเสนอขายครั้งนี้เป็นแบบไม่ตรวจสุขภาพ แต่จะมีการขอให้แถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย เนื่องจากการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย อย่างไรก็ตามเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ทุกฉบับที่ผู้ขอเอาประกันภัยถือไว้อยู่แล้ว อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสุขภาพ หรือผู้ขอเอาประกันภัยมีประวัติสุขภาพ บริษัทอาจขอให้ตรวจสุขภาพตามระเบียบบริษัท

เงื่อนไขที่สำคัญ

กรมธรรม์ประกันชีวิตจะเริ่มคุ้มครองต่อเมื่อบริษัทได้รับชำระเบี้ยประกันภัย และได้พิจารณาอนุมัติรับประกันชีวิตแล้วเท่านั้น

หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกกรมธรรม์นี้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งคืนกรมธรรม์มายังบริษัทภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันได้รับกรมธรรม์จากบริษัท (free look period) และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท และค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิยกเลิกกรมธรรม์ฉบับนี้ ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์หลังจากระยะเวลาดังกล่าว สามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์และได้รับมูลค่าเวนคืน (ถ้ามี) ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

กรณีที่บริษัทจะไม่คุ้มครอง

การที่ผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อความจริง ตลอดจนการแถลงข้อความที่เป็นเท็จในใบคำขอเอาประกันภัย บริษัทมีสิทธิโต้แย้ง หรือปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ

บริษัทสามารถบอกล้างสัญญาได้ภายใน 2 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะบอกล้างสัญญาภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่บริษัททราบข้อมูลอันจะบอกล้างได้

กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความจริง และบริษัทพิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัย อายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกเหนืออัตราตามทางค้าปกติของบริษัท บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยโดยการบอกล้างสัญญาได้ เนื่องจากสัญญาประกันภัยตกเป็นโมฆียะ

กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายโดยเจตนาภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิม หรือวันที่บริษัทอนุมัติเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยในเฉพาะส่วนที่เพิ่ม บริษัทจะไม่จ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์ แต่จะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระมาแล้วทั้งหมดเท่านั้น

https://www.bangkoklife.com/online/th/product/sukparbsuksun
https://web.facebook.com/story.php?story_fbid=2335950556440223&id=522755141093116

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow