INSURANCETHAI.NET
Sat 16/10/2021 19:40:16
Home » ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) » ความเสี่ยงภัย/ภัย/สภาวะภัย/ความสูญเสีย\"you

ความเสี่ยงภัย/ภัย/สภาวะภัย/ความสูญเสีย

2015/11/19

ความเสี่ยงภัย ( Risk ) หมายถึง โอกาสที่จะทำให้เกิดความสูญเสียในอนาคต โดยเหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน

ภัย ( Peril ) หมายถึง สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสียหาย

สภาวะภัย ( Hazard ) หมายถึง เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ทำให้เพิ่มหรือลดของความสูญเสียที่เกิดขึ้น

ความสูญเสีย ( Loss ) หมายถึง การลดลงหรือสูญเสียไปซึ่งมูลค่าอันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ที่ไม่แน่นอน

risk-peril-hazard-loss

ตัวอย่างที่ 1 ขับรถไปตามถนนบังเอิญฝนตกถนนลื่นไปชนกับรถอีกคันหนึ่ง
การขับรถไปตามถนน เป็น ความเสี่ยงภัย
การชนกัน เป็น ภัย
ถนนลื่น เป็น สภาวะภัย
ความสูญเสีย คือ การเสียเงินในการซ่อมรถ

ตัวอย่างที่ 2 บ้านไม้อยู่ใกล้สลัม เกิดไฟไหม้ในสลัมโดยบังเอิญ
บ้านอยู่ในสลัม เป็น ความเสี่ยงภัย
ไฟไหม้ เป็น ภัย
บ้านสร้างด้วยไม้ เป็น ภาวะภัย
ความสูญเสีย คือ การเสียทรัพย์สินและเงินทอง

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow