INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 18:14:55
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04 967👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง OC พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ กรณีเป็นโรคร้ายแรง 1 ใน 18 โรคร้ายแรงที่ ให้ความคุ้มครองซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ โดยได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยทั้งของกรมธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติมต่อไปนี้(หากซื้อไว้)
1.สัญญาเพิ่มเติมสะสมทรัพย์แท้จริง(PE)
2.สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(TPD)
3.สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกรณีมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะ (ADD)
4.สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกรณีมรณกรรม (ADB)
5.บันทึกสลักหลังคุ้มครองภัยจลาจลหรือฆาตกรรม(RCC)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow