INSURANCETHAI.NET
Sat 22/01/2022 11:43:24
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04

สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยเนื่องจากโรคร้ายแรง OC พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ กรณีเป็นโรคร้ายแรง 1 ใน 18 โรคร้ายแรงที่ ให้ความคุ้มครองซึ่งจะได้รับผลประโยชน์ โดยได้รับการยกเว้นเบี้ยประกันภัยทั้งของกรมธรรม์หลักและสัญญาเพิ่มเติมต่อไปนี้(หากซื้อไว้)
1.สัญญาเพิ่มเติมสะสมทรัพย์แท้จริง(PE)
2.สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร(TPD)
3.สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกรณีมรณกรรมและสูญเสียอวัยวะ (ADD)
4.สัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุกรณีมรณกรรม (ADB)
5.บันทึกสลักหลังคุ้มครองภัยจลาจลหรือฆาตกรรม(RCC)

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow