INSURANCETHAI.NET
Mon 24/01/2022 8:49:31
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมHS พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมทั้งในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และ การเป็นคนไข้นอกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือการผ่าตัดเล็ก โดยให้เป็นเงินทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดในระหว่างการรักษาตัว ในโรงพยาบาลเช่น ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow