INSURANCETHAI.NET
Sat 28/11/2020 18:32:27
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรม พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04

สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาในโรงพยาบาลและศัลยกรรมHS พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมทั้งในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และ การเป็นคนไข้นอกกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือการผ่าตัดเล็ก โดยให้เป็นเงินทดแทนสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดในระหว่างการรักษาตัว ในโรงพยาบาลเช่น ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow