INSURANCETHAI.NET
Tue 29/11/2022 21:55:09
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04 630👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล HI พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ในกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล เนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
โดยได้รับเงินชดเชยรายวันเป็นจำนวนตั้งแต่ 200-5,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 เท่าของรายได้ต่อวัน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow