INSURANCETHAI.NET
Sun 24/10/2021 0:45:52
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย PB พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการสูญเสียมือ หรือ เท้า หรือ สายตาตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป โดยจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับบัญชีประกันชีวิตต่อไปนี้

1.บัญชีประกันชีวิตสายสัมพันธ์ 4
2.บัญชีประกันชีวิตสายสัมพันธ์ 5
3.บัญชีประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 1
4.บัญชีประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 3
5.บัญชีประกันชีวิตสานฝันบัณฑิต
6.บัญชีประกันชีวิตพรูตลอดชีพ 10
7.บัญชีประกันชีวิตพรูตลอดชีพ 15

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow