INSURANCETHAI.NET
Mon 30/11/2020 2:25:53
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยประกันภัย PB พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมแก่ผู้ถือกรมธรรม์ ในกรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ไม่ว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงการสูญเสียมือ หรือ เท้า หรือ สายตาตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป โดยจะยกเว้นเบี้ยประกันภัยสำหรับบัญชีประกันชีวิตต่อไปนี้

1.บัญชีประกันชีวิตสายสัมพันธ์ 4
2.บัญชีประกันชีวิตสายสัมพันธ์ 5
3.บัญชีประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 1
4.บัญชีประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 3
5.บัญชีประกันชีวิตสานฝันบัณฑิต
6.บัญชีประกันชีวิตพรูตลอดชีพ 10
7.บัญชีประกันชีวิตพรูตลอดชีพ 15
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow