INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 17:59:14
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » pru family pa พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

pru family pa พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/04 1664👁️‍🗨️

พรู แฟมิลี่ พีเอ pru family pa พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
การดำเนินชีวิตในทุกวันนี้ เปรียบเสมือนกับ “การผจญภัย” ซึ่งในบางครั้งก็มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาสู่ชีวิต แต่ในบางครั้ง ก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เช่นเดียวกัน การเกิดอุบัติเหตุก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ วันนี้คุณสามารถเลือกสร้างความมั่นคงให้แก่ตัวคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกในครอบครัวอันเป็นที่รักด้วย “พรู แฟมิลี่ พีเอ” แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับครอบครัวที่จะช่วยสร้างความอุ่นใจให้แก่ครอบครัว ของคุณ ด้วยการให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เริ่มต้นด้วยเบี้ยประกันชีวิต เพียง 7 บาทต่อวันเท่านั้น

สิทธิพิเศษ
– ไม่เสียค่าใช้จ่ายในความคุ้มครองสำหรับบุตร 2 คน*
– มอบอัตราเบี้ยประกันสุดพิเศษให้แก่คุณ คู่สมรส และบุตรคนที่ 3 เป็นต้นไป
– มอบวงเงินค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และมอบเงินชดเชยรายสัปดาห์ **
– มอบบัตรประจำตัว พรู แฟมิลี่ พีเอ สำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว
– ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และได้รับความคุ้มครองทันทีที่บริษัทฯ อนุมัติ

หมายเหตุ
*กรณีให้ความคุ้มครองบุตรแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม บุตรต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
**กรณีมอบเงินชดเชยรายสัปดาห์มีในแผน 1 ล้านบาทขึ้นไป

เงื่อนไขการรับประกันภัย
– อายุของผู้เอาประกันตั้งแต่ 21 – 65 ปี
– อายุรับประกันของบุตรอยู่ระหว่าง 6 เดือน – 23 ปี
– ให้ความคุ้มครองตลอดระยะเวลา 1 ปี

หมายเหตุ : สำหรับผู้ประกอบอาชีพชั้นที่ 1 และ 2

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow