INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 18:48:27
Home » ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า เมืองไทยประกันภัย » ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า : เมืองไทยประกันภัย\"you

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า : เมืองไทยประกันภัย

2011/11/05 1530👁️‍🗨️

ประกันภัยสินเชื่อทางการค้า – เมืองไทยประกันภัย

เพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจของคุณ
การแข่งขันที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องขยายตลาดไปในกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ หรือประเทศที่ยังไม่เคยทำธุรกิจร่วมกัน
กอปรกับแนวโน้มของการชำระเงินที่ผ่อนปรนแก่ผู้ซื้อสินค้า เช่น D/P, D/A, O/A และ T/T after shipment
เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้รูปแบบการชำระเงินที่ผ่อนปรนดังกล่าว ผู้ประกอบการอาจได้รับความเสี่ยงอันเกิดจากผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย หรือผู้ซื้อล้มละลาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและธุรกิจของผู้ประกอบการโดยรวมได้

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัทรับประกันภัยต่อ ด้านการประกันภัยสินเชื่อทางการค้าชั้นนำของโลก

ได้จัดทำและนำเสนอการประกันภัยสินเชื่อทางการค้า ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ และเครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง รวมทั้งสามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอวงเงินจากทางธนาคารแก่ผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้า เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอย่างไร

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าเป็นเครื่องมือในการช่วยบริหารความเสี่ยง ในกรณีที่ผู้ซื้อสินค้าไม่ชำระค่าสินค้าตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายสินค้า หรือ ผู้ซื้อสินค้าล้มละลาย ท่านจะได้รับการชดเชยค่าสินค้านั้น ทำให้ธุรกิจของท่านไม่ได้รับผลกระทบทางด้านการเงิน

เครื่องมือทางการตลาด เพิ่มศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ จูงใจลูกค้าใหม่
และช่วยขยายฐาน ลูกค้าเดิม โดยการเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่ผ่อนปรนให้แก่ลูกค้าเครื่องมือทางการเงิน ลดความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งใช้เป็นหลักประกันในการขอวงเงินจากธนาคาร

ทำไมจึงต้องทำประกันภัยสินเชื่อทางการค้า
ผลกระทบต่อธุรกิจอันเกิดจากหนี้สูญ ซึ่งมีความสำคัญมากต่อบริษัทการบริหาร และจัดการความเสี่ยงเป็นเรื่องยาก และมีค่าใช้จ่ายสูงแนวโน้มการชำระเงินในรูป L/C ลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่รูปแบบการชำระเงินประเภท D/P, D/A, O/A และ T/T after shipment สามารถจูงใจผู้ซื้อได้มากกว่าความคุ้มครอง

การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าให้ความคุ้มครองความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
ความเสี่ยงทางการค้า ผู้ซื้อล้มละลาย ,ผู้ซื้อปฏิเสธการชำระหนี้
ความเสี่ยงทางการเมือง การประกาศพักชำระหนี้ของรัฐบาล, การห้ามโอนเงินออกนอกประเทศ ,การยกเลิกใบอนุญาตนำเข้า, สงคราม การปฏิวัติ รัฐประหาร,
การปฏิเสธการชำระหนี้โดยหน่วยงานรัฐบาล

ข้อยกเว้น
การประกันภัยสินเชื่อทางการค้าไม่คุ้มครองความเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
ความเสี่ยงทางการค้า มีข้อโต้แย้ง/ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
ความเสี่ยงทางการเมือง การขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน, ผลจากสงครามระหว่าง 5 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และรัสเซีย

เบี้ยประกันภัยคำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัย (อยู่ในช่วงระหว่าง 0.1 % – 2.5 %) ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ยอดขายที่นำมาทำประกัน
ประเภทของอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ เช่น ประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ หรือ ศักยภาพทางการเงิน

ผู้ขอเอาประกันภัย
ยอดขายที่นำมาทำประกัน
ประเภทของอุตสาหกรรม
ความเสี่ยงของผู้ซื้อ เช่น ประเทศที่ผู้ซื้อตั้งอยู่ หรือ ศักยภาพทางการเงิน

ข้อมูลประกอบการขอเอาประกันภัย
ยอดขายต่อปี
ประเภทธุรกิจ เช่น ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง เป็นต้น
รายชื่อ/ที่อยู่/วงเงินเครดิตที่ต้องการของผู้ซื้อ
ประเทศผู้ซื้อ

บริการของเมืองไทยประกันภัย
บริการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ซื้อของท่านเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัยด้วยระบบ Common Risk System (CRS) ที่มีฐานข้อมูลผู้ซื้อกว่า 41 ล้านราย
ใน 176 ประเทศทั่วโลก โดยทีมงานรับประกันกว่า 40 ศูนย์
ให้คำแนะนำในการกำหนดวงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อแต่ละราย
อัพเดทสถานะของผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการแจ้งเตือนเมื่อผู้ซื้อเริ่มมีปัญหา
ให้บริการหลังการขายแบบครบวงจร รวมทั้งติดตามหนี้ค้างชำระจากผู้ซื้อ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow