INSURANCETHAI.NET
Sat 01/04/2023 21:10:50
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เทเวศประกันภัย » Deves Acci’s Smart Plus – เทเวศประกันภัย\"you

Deves Acci’s Smart Plus – เทเวศประกันภัย

2012/08/11 1024👁️‍🗨️

ประกันภัยอุบัติเหตุ

คุ้มครองครอบคลุมกว่า ด้วยกรมธรรม์ ” Deves Acci’s Smart Plus ” มอบความอุ่นใจให้คุณได้รับการดูแล 24 ชั่วโมง ในทุกแห่งทั่วโลก
ความคุ้มครองที่ได้มากกว่า

เพิ่มความคุ้มครองมากขึ้นถึง 2 เท่าสำหรับการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุในต่างประเทศ หรือขณะโดยสารยานพาหนะหรืออยู่ในอาคารสาธารณะ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 30,000 บาท/ครั้ง
เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตสูงสุด 30,000 บาท
มี Care Card ใช้กับโรงพยาบาลในเครือกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย

Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 086-340-4463, 02-670-4444 ต่อ 6118/6119

เพิ่มคุ้มครอง เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นถึง 2 เท่า กรณีเกิดอุบัติเหตุในต่างประเทศ และอุบัติเหตุขณะโดยสารยานพาหนะ หรือ อยู่ในอาคารสาธารณะ
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงินสูงสุด 30,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองเพิ่มขึ้นกว่าเดิม เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตสูงสุด 30,000 บาท

คุ้มครองอื่น ๆ
การถูกฆาตกรรม หรือลอบทำร้าย คุ้มครอง 50%
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครอง 30%

Descriptions / ความคุ้มครอง Amount (฿)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 100 % ของจำนวนทุนประกัน
2. เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทั่วไปในต่างประเทศ 200 % ของจำนวนทุนประกัน
3. เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุพิเศษ/ สาธารณภัย ในประเทศไทย 200 % ของจำนวนทุนประกัน
4. เสียชีวิตอันเนื่องมาจากการถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายร่างกาย 50 % ของจำนวนทุนประกัน
5.เสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยายนยนต์ 30 % ของจำนวนทุนประกัน
6.ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 20,000
6.ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 25,000
6.ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ครั้งละไม่เกิน 30,000
7.ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (จ่ายทั้งก้อน) 20,000
7.ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (จ่ายทั้งก้อน) 25,000
7.ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (จ่ายทั้งก้อน) 30,000
8.เงินชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฏหมาย เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายทั้งก้อน) 2,000
8.เงินชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฏหมาย เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายทั้งก้อน) 2,500
8.เงินชดเชยค่าใช้จ่ายทางกฏหมาย เมื่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายทั้งก้อน) 3,000
9.เงินชดเชยหนี้ค้างชำระตามกฏหมาย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริง) 20,000
9.เงินชดเชยหนี้ค้างชำระตามกฏหมาย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริง) 25,000
9.เงินชดเชยหนี้ค้างชำระตามกฏหมาย กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริง) 30,000
10.เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณ๊เสียชีวิตจากอับัติเหตุ (จ่ายทั้งก้อน) 20,000
10.เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณ๊เสียชีวิตจากอับัติเหตุ (จ่ายทั้งก้อน) 25,000
10.เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณ๊เสียชีวิตจากอับัติเหตุ (จ่ายทั้งก้อน) 30,000
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow