INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:14:57
Home » อัพเดทประกันภัย » ประกันเพื่อเก็บเป็นเงินออม เลือกแบบไหนดี?\"you

ประกันเพื่อเก็บเป็นเงินออม เลือกแบบไหนดี?

2015/10/16 1708👁️‍🗨️

how-to-choose-savings-insurance

อ้างอิง https://pantip.com/topic/31100029

มีการถามถึง การซื้อประกัน สำหรับการเก็บออมเงินไว้ใช้ในตอนเกษียณ ประกันเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ มีหลายแบบ เช่น ประกันประเภทสะสมทรัยพ์ ประกันประเภทบำนาญ ฯลฯ

ประเด็นที่เจ้าของกระทู้เป็นกังวล คือ หลังเกษียณอายุแล้ว ไม่มีเงินเก็บ จึงเป็นความกังวล เรื่องการมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณอายุ
และถามถึง การซื้อประกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ ควรเลือกแบบไหน?

การเตรียมแผนการไว้สำหรับอนาคต รองรับตอนเกษียณอายุ ถือเป็นสิ่งที่ดีมากๆ
ถ้าประเด็นหลัก คือ ออมเงิน หากจะแก้ด้วยการประกัน (ไม่เน้นการคุ้มครองชีวิต)ควรซื้อแบบ สะสมทรัพย์ หรือ แบบบำนาญ
โดยทำการคำนวณผลตอบแทน IRR เปรียบเทียบของแต่ละแบบ แต่ละบริษัท

กรณีต้องการประกันความเสี่ยง(ชีวิต/สุขภาพ) ก็ให้ทำประกันชีวิต/สุขภาพ ซื้อประกันแบบตลอดชีพ (whole life) เนื่องจาก จ่ายเบี้ยน้อยคุ้มครองสูง

หมายเหตุ คือ การแก้ปัญหาทางการเงิน มีหลายเครื่องมือ ไม่ใช่มีเพียงประกันชีวิตเท่านั้น ยังมีการจัดการการเงิน ในด้านต่างๆ เช่น ฝากประจำ หุ้นบลูชิบ ซื้อสลากออมสิน กองทุน ฯลฯ ซึ่งปัจจุบัน หลายประเภทมีผลตอบแทนสูงกว่า รูปแบบการฝากกับประกันชีวิต

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow