INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 17:32:45
Home » การประกันภัย » ทำประกันต้องตรวจสุขภาพไหม?\"you

ทำประกันต้องตรวจสุขภาพไหม?

2019/06/28 757👁️‍🗨️

โดยทั่วไป การสมัครทำประกัน ทุกประกันเภท ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่อย่างใด เพียง กรอกข้อมูลในใบสมัครตามความเป็นจริง

สำหรับการสมัครทำประกันชีวิต ผู้ขอเอาประกัน(คนที่จะทำประกัน) สามารถขอตรวจสุขภาพก่อนทำประกันได้ หากต้องการ แต่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง เพราะ เป็นผู้ร้องขอเอง

กรณีที่บริษัทประกันชีวิต เป็นผู้ร้องขอให้ผู้ขอเอาประกันตรวจสุขภาพ ประกอบการทำประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตนั้นจะออกค่าใช้จ่ายให้ โดยให้ไปตรวจที่โรงพยาบาล ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด และส่งเอกสารไปยังบริษัทต่อไป

สำหรับการทำประกันสุขภาพ โดยทั่วไปแล้ว บริษัทประกันภัย มักไม่ร้องขอให้ตรวจสุขภาพ ผู้ขอเอาประกันเพียงแจ้งข้อมูลในสมัคร

การให้ความสำคัญต่อ การรับประกันภัย

ประกันชีวิตสัญญา ยาวนาน 10 ปี 20 ปี 30 ปี และมีเงื่อนไขการยกเลิกเบิกเคลม แตกต่างจากประกันชีวิต ในหลายประเด็น เช่น สัญญาประกันชีวิต จะยกเลิกไม่ได้หลังจากครบสองปีไปเเล้ว ไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไร แต่ประกันสุขภาพของบริษัทประกันภัย เป็นสัญญาปีต่อปี ซึ่งปีต่อไป บริษัทประกันภัยอาจจะไม่รับประกันก็ได้

คนทำประกันสุขภาพไปแล้วถึงเวลาจริงๆกลับถูกบอกเลิกสัญญาด้วยเหตุว่าไม่แถลงประวัติสุขภาพนั้นๆก่อนทำประกัน

การแถลงสุขภาพ บางคนจำได้เฉพาะที่สำคัญๆ และเกรงว่าถึงเวลาจำเป็นต้องเคลมบริษัทประกันอาจยกประวัติการรักษาอื่นใดที่เรานึกไม่ถึงว่าเกี่ยวข้องมาเป็นข้ออ้างในการบอกเลิกสัญญา

มีวิธีการใดที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าสัญญาที่เราทำจะคุ้มครองเราได้จริงๆเมื่อถึงเวลาต้องใช้ ไม่ถูกปฏิเสธ หรือ ยกเลิกจากบริษัทประกันภัยบ้าง? 

สำหรับประกันชีวิต สามารถแจ้งความประสงค์ขอตรวจสุขภาพ ก่อนทำประกัน
เลือกบริษัทประกันที่มีธรรมภิบาล เบิกเคลมไม่ยุ่งยากมากเรื่อง ไม่เขี้ยว มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคงทางการเงิน
เลือกตัวแทนที่บริการให้คำปรึกษาช่วยเหลือเราได้

สามารถบอกชื่อ ร.พ.ที่เคยรักษาทั้งหมดให้บริษัทประกัน ไปตรวจสอบให้มั่นใจเอง ก่อนรับประกันภัย หรือ ทำสัญญาเลยได้หรือไม่? (บางทีชื่อโรค ผลการวินิจฉัยของแพทย์ วันเวลาที่แน่นอนก็จำไม่ได้ทั้งหมด)

แจ้งรายละเอียดให้มากที่สุดเพิ่มเข้าไปได้ โดยอาจแนบเอกสารต่างหากเข้าไป

มีประกันโรคร้ายแรงที่ให้ตรวจสุขภาพใหม่หมด ก่อนทำประกันเลยบ้างไหม จะได้สบายใจทั้งสองสองฝ่าย

ปกติเขาไมทำกันเพราะเสียค่าใช้จ่ายสูง สมมติเบี้ยประกันภัย 10,000 แต่ค่าตรวจสุขภาพ 2,000 ยังไม่นับรวมค่าดำเนินการของบริษัทประกันภัย ค่าคอมมิสชั่นที่ต้องจ่ายให้ตัวแทน/นายหน้า ฯลฯ ดังนั้นจึงต้องเเถลงข้อมูลในใบสมัครให้มากที่สุด หรือ บางกรณีสามารถขอให้บริษัทตรวจสุขภาพก่อนได้ แต่คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในการตรวจสุขภาพ อาจจะหลายพัน หลายหมื่น และที่สำคัญ ไม่สามารถตรวจได้ทุกอย่างทั้งหมด เพราะรายการตรวจสุขภาพ เยอะมากมาย ถ้าคุณจ่ายไหวสะดวกจ่ายก็ทำได้ (ลองโปรแกรมการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาล)

สัญญาประกันภัย ที่ทำไปแล้วสามารถแถลงย้อนหลังเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทประกันออกหนังสือรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมประกอบสัญญาได้ไหม

ทำได้ เพราะบริษัทประกันภัยเองก็ต้องการจะอัพเดทข้อมูลของผู้เอาประกันอยู่แล้ว แต่จะออกหนังสือให้หรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่ง บริษัทประกันอาจจะรับทราบและเก็บเอาไว้ในระบบ

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพทำประกัน

1. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนเข้ารับการตรวจ
2. งดน้ำ อาหาร และยา อย่างน้อย 8 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
3. การเก็บปัสสาวะ ปล่อยปัสสาวะในช่วงต้นทิ้งไปก่อน แล้วเก็บปัสสาวะในช่วงกลาง
4. สุภาพสตรี หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก่อนตรวจ เพื่องดการเอกซเรย์
5. สุภาพสตรี ควรเก็บปัสสาวะหลังจากที่หมดประจำเดือนไปแล้ว 7 วัน เพื่อความสมบูรณ์ของปัสสาวะ

สำหรับบางบริษัทประกันชีวิต บางกรณี การเคลมประกัน ค่ารักษาที่เกิดจากโรค ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครอง ผู้ทำประกันต้องสำรองจ่ายค่ารักษา (ยกเว้นกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุจะเคลมให้ทันที) เนื่องจากหากเจ็บป่วยจากโรค บริษัทประกันจะสงสัยว่าอาจจะเกิดจากโรคที่เป็นมาก่อน แม้ผู้เอาประกันจะแถลงไปว่าไม่มีโรคประจำตัว (ก็เป็นเรื่องของผู้เอาประกัน) และบริษัทจะไปสืบตรวจประวัติการรักษา ของผู้เอาประกันก่อน หากไม่พบข้อมูลที่สงสัย บริษัทประกันก็จะจ่ายเช็คสินไหมชดเชยตามภายหลังตามปกติ อย่างว่าละนะ เคยได้ยินว่าบริษัทประกันโกง แต่ลูกค้าโกงก็มี
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow