INSURANCETHAI.NET
Wed 21/10/2020 22:34:25
Home » ไอเอ็นจีประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident – PA)- ING\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident – PA)- ING

2010/12/23

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident – PA)- ING ไอเอ็นจีประกันชีวิต
ไอเอ็นจีประกันชีวิต นำเสนอแผนประกันอุบัติเหตุที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ความคุ้มครองที่ให้ค่ารักษาพยาบาล และเงินจุนเจือต่อสัปดาห์ เหมาะสำหรับท่านที่อายุ 1 ปีขึ้นไป จนถึง อายุ 60 ปี (ขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุ 70 ปี) โดยคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างทำงาน เดินทาง พักผ่อน อยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดๆก็ตาม ท่านสามารถเลือกแผนใดแผนหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะกับท่าน ซึ่งแต่ละแผนประกันภัยจะมีวงเงินเอาประกัน ความคุ้มครอง และเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันออกไป พร้อมทั้งยังมอบบริการให้ความช่วยเหลือพิเศษในยามฉุกเฉิน จาก SOS ให้แก่ท่านด้วย

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 1 (อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี)

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 2 (อายุ 16 – 60 ปี )

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 3 (อายุ 16 – 60 ปี )

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ขั้นที่ 4 (อายุ 16 – 60 ปี )

แผนความคุ้มครองสำหรับผู้ที่มีอาชีพพิเศษ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow