INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 13:55:46
Home » อัพเดทประกันภัย » ประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ เมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า บริษัทประกันชีวิตไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ต้องทำอย่างไร?\"you

ประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ เมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า บริษัทประกันชีวิตไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ต้องทำอย่างไร?

2017/06/02 4846👁️‍🗨️

ประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ เมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยล่าช้า บริษัทประกันชีวิตไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ต้องทำอย่างไร?

โดยทั่วไปการประกันชีวิตจะมีรูปแบบการชำระเบี้ยประกันภัยตามที่ตกลงไว้กับบริษัทประกันภัย เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน ราย 6 เดือน รายปี หรือชำระครั้งเดียว (Single premium) ซึ่งหน้าเดียวของผู้เอาประกันภัยที่มีความสำคัญ ต้องทำคือ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยให้ตรงตามเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตจะกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยไว้ เช่น 31 วัน 30 วัน หรือ บางบริษัทได้ถึง60 วัน เช่น กรุงเทพประกันชีวิต (ให้ดูในเงื่อนไขกรมธรรม์) ซึ่งหากมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ผลจะเป็นดังนี้
1.บริษัทประกันภัยก็จะจ่ายเคลมตามผลประโยชน์ให้โดยหักค่าเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ได้ชำระในช่วงระยะเวลาผ่อนผันออก
หากผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยจนพ้นระยะเวลาผ่อนผัน ถ้ากรมธรรม์ประกันชีวิตมีมูลค่ากรมธรรม์แล้ว บริษัทประกันภัยจะดำเนินการชำระเบี้ยประกันภัยให้โดยอัติโนมัติ เมื่อมีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยหักเบี้ยประกันภัยที่ค้างทั้งหมดบวกดอกเบี้ย และถ้ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่มีมูลค่ากรมธรรม์ กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับผู้เอาประกันภัยไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

กรณีอื่นๆ
2.บางบริษัทประกันชีวิต จะไม่จ่ายเคลมจนกว่าผู้เอาประกันจะชำระเบี้ยประกันเข้าไป หรือ
3.บางบริษัทประกันชีวิต จะตรวจสอบมูลค่าในกรมธรรม์ (เป็นการการนตีว่า หากผู้เอาประกันไม่ชำระเบี้ยเข้ามาก็สามารถนำมาจ่ายได้) หากมีเพียงพอ ชำระเบี้ยได้ ก็จะทำการจ่ายเคลมให้ตามเงื่อนไข หรือ
4.บางบริษัทประกันชีวิต จะจ่ายให้เมื่อมีการรับรองโดยตัวแทนประกันชีวิต เช่น ณ ขณะนั้นผู้เอาประกันไม่สะดวกจ่าย (เห็นประโยชน์ของการมีตัวแทนดีๆแล้วหรือยัง 🙂 )

สำหรับประกันสุขภาพ นั้นต่างไปจาก กรมธรรม์ประกันชีวิต เพราะ ตัวกรมธรรม์สุขภาพนั้น ไม่มีมูลค่ากรมธรรม์ เป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง เหมือนประกันอุบัติเหตุ ประกันรยนต์ ดังนั้น การจ่ายเคลมของบริษัทประกันให้กับผู้เอาประกัน จึงมีเงื่อนไขที่ต่างกัน และยากมากขึ้น แต่หากท่านมีนายหน้าประกันภัยคอยดูแลอยู่ ในบางครั้ง เขาเหล่านั้นสามารถรับรอง หรือ พูดคุยกับทางบริษัท คอยช่วยเหลือท่าน เพื่อให้ท่านได้รับความสะดวก

ดังนั้นแล้ว การทำประกันสุขภาพกับใคร? จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ!!!

ข้อสังเกตุสำคัญ
การทำประกันสุขภาพที่รวมอยู่ในกรมธรรม์ประกันชีวิต มีข้อดีอีกอย่างคือ เมื่อไม่ได้ชำระเบี้ยเข้าไป และ กรมธรรม์นั้นมีมูลค่า ที่เพียงพอจะจ่ายตัวเองได้ ท่านยังสามารถเคลมได้ประกันสุขภาพได้ แม้ไม่ได้จ่ายเบี้บเข้าไป หรือ จ่ายล่าช้าแล้วต้องเกิดเหตุ จำเป็นต้องใช้ประกันสุขภาพ ซึ่งต่าง การซื้อประกันสุขภาพ ที่ไม่ได้ซื้อพร้อมประกันชีวิต

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow