INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 3:42:48
Home » อัพเดทประกันภัย » การส่งรถยนต์ที่เอาประกันไปซ่อม\"you

การส่งรถยนต์ที่เอาประกันไปซ่อม

2015/01/19 1182👁️‍🗨️

การส่งรถยนต์ที่เอาประกันไปซ่อม

  • บริษัทประกันจะจัดการให้รถคุณส่งซ่อมในอู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทประกัน
  • หากคุณต้องการซ่อมอู่นอกเหนือไปจากที่อยู่ในเครือของบริษัทประกัน คุณต้องแจ้งให้บริษัทประกันทราบ
  • บริษัทประกันอาจทำการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ หากมองเห็นว่าไม่สามารถซ่อมได้
  • ก่อนส่งรถเข้าซ่อม โปรดเช็คทรัพย์สินของคุณให้ดีก่อน และจดบันทึกเอาไว้
  • ก่อนรับรถหลังซ่อม เช็คและตรวจสภาพว่าพึงพอใจหรือไม่ก่อนลงนามรับรถ หากไม่พอใจในการบริการ แจ้งบริษัทประกันได้ทันที
  • คุณมีสิทธิ์ในการตรวจเช็คสภาพรถในจุดที่ซ่อมได้ตลอดเวลากับอู่ในเครือของบริษัทประกัน
  • ถ้าการซ่อมล่าช้าผิดปกติ สามารถแจ้งบริษัทประกันได้ทันที
  • ถ้าตามหน้ากรมธรรม์ของคุณระบุว่า คุณต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกเอง ทางบริษัทประกันจะให้อู่ในเครือของประกัน เก็บค่าใช้จ่ายส่วนนั้นจากคุณโดยตรง
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow