INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:03:17
Home » การประกันภัย » ทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด/ฝ่ายถูก อุบัติเหตุรถยนต์\"you

ทำอย่างไรเมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด/ฝ่ายถูก อุบัติเหตุรถยนต์

2018/01/10 1589👁️‍🗨️

เมื่อคุณเป็นฝ่ายผิด

1.อย่าหลบหนี เพราะท่านมีเราเป็นเพื่อน ท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิดหากหลบหนีอาจเป็นเหตุทำให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น
2.หากกีดขวางทางจราจร ควรเคลื่อนย้ายรถ แต่ก่อนเคลื่อนย้ายท่านต้องมั่นใจว่าใครผิดใครถูกโดยชัดเจนหรือมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ
3.ถ้าไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อแจ้งอุบัติเหตุได้ ให้ดำเนินการ โดย
– นัดหมายกับคู่กรณีภายหลัง
– ทำบันทึกยอมรับผิดให้คู่กรณีติดต่อบริษัทฯ บันทึกยอมรับผิดควรมีรายละเอียด ดังนี้
– ชื่อ-นามสกุลของฝ่ายผิด
– ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
– วันที่ และสถานที่เกิดอุบัติเหตุ
– ทะเบียนรถคันที่เป็นฝ่ายผิด และ ฝ่ายถูก
– ข้อความที่ระบุ “ยอดมรับผิด” และรายละเอียดความเสียหาย
– ลงลายมือชื่อพร้อมพยาน หากเป็นนามบัตร ต้องมีลายมือกำกับ

เมื่อคุณเป็นฝ่ายถูก

1.ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิดให้จดทะเบียนรถยี่ ห้อรถคู่กรณีไว้ก่อน และแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
2.ไม่ควรแยกรถจนกว่าคู่กรณีจะยอมรับผิด และมีหลักฐานให้ เช่น บันทึกยอมรับผิด
3.หากคู่กรณีหลบหนีให้แจ้งตำรวจลงบันทึกประจำวัน โดยบันทึกรายละเอียดคู่กรณีให้ มากที่สุด โดยเฉพาะทะเบียนรถคู่กรณี
4.หากทรัพย์สินในรถเสียหาย ต้องลงบันทึกประจำวันทุกครั้ง เพราะต้องเรียกร้องเองโดยตรง

หากมีผู้บาดเจ็บ

1.ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผิด หรือ ฝ่ายถูก ให้รับนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
2.หลังจากส่งรักษาตัวแล้ว ให้แจ้งบริษัทฯ ทราบ และแจ้งสถานที่นัดหมาย
3.ให้ผู้บาดเจ็บใช้สิทธิเบิกตามกรมธรรม์ประกันภัย พรบ. ก่อน
4.หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินและใบรับรองแพทย์ไว้ทุกครั้งเพื่อตั้งเบิกกับบริษัทฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow