INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:43:22
Home » อยุธยาอลิอันซ์ประกันชีวิต » สูงวัย ได้เกินร้อย – อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต\"you

สูงวัย ได้เกินร้อย – อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

2013/11/02 1873👁️‍🗨️

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง

  • จ่ายเบี้ยเท่าเดิม แต่ได้รับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงถึง 150% หรือสูงสุด 450,000 บาท*
  • เมื่ออยู่ครบสัญญา ได้รับเงินคืน 150% หรือสูงสุด 450,000 บาท*
  • พิเศษ ได้รับเงินคืนทุกปี** สูงสุดปีละ 6,000 บาท*
  • จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียงวันละ 9 บาท*
  • ค่าเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา
  • สำหรับผู้สูงอายุระหว่าง 50 – 70 ปี
  • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพใดๆ
แผนความคุ้มครอง

พิเศษยิ่งขึ้น เมื่อสมัครแผนประกันภัยตั้งแต่ 100,000 บาท พร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป รับส่วนลด 5%

% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
*ขึ้นอยู่กับแผนประกัน
**เริ่มตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 72 ปี เป็นต้นไป

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow