INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 21:58:43
Home » ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด แอลเอ็มจีประกันภัย » การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/10 1509👁️‍🗨️

การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
อันมีสาเหตุมาจาก
ไฟไหม้
ฟ้าผ่า
ภัยระเบิด
ภัยลมพายุ
ภัยจากการระอุ
ภัยแผ่นดินไหว
ภัยอากาศยาน
ภัยจากยวดยานพาหนะ
ภัยน้ำท่วม
ภัยเนื่องจากน้ำ
ภัยลูกเห็บ
ภัยจากควัน
ภัยไฟป่า
ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย
การโจรกรรม
การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย
รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยมิได้คาดหมาย ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow