INSURANCETHAI.NET
Fri 04/12/2020 17:42:14
Home » ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด แอลเอ็มจีประกันภัย » การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/10

การประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด
อันมีสาเหตุมาจาก
ไฟไหม้
ฟ้าผ่า
ภัยระเบิด
ภัยลมพายุ
ภัยจากการระอุ
ภัยแผ่นดินไหว
ภัยอากาศยาน
ภัยจากยวดยานพาหนะ
ภัยน้ำท่วม
ภัยเนื่องจากน้ำ
ภัยลูกเห็บ
ภัยจากควัน
ภัยไฟป่า
ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน
ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย
การโจรกรรม
การปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยต่ออาณาเขตสถานที่เอาประกันภัย
รวมถึงอุบัติเหตุที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก และเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน โดยมิได้คาดหมาย ซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow