INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:40:20
Home » ประกันบ้าน ประกันอัคคีภัย(สินค้า) แอลเอ็มจีประกันภัย » Home Value – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

Home Value – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/09 1258👁️‍🗨️

เพื่อสร้างความอุ่นใจและมั่นใจในความปลอดภัยของบ้านและทรัพย์สิน Home Value เพิ่มความคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นให้กับคุณ ด้วย 5 ความคุ้มครองหลัก และ 5 ความคุ้มครองพิเศษ ที่ครอบคลุมตั้งแต่ตัวอาคาร ได้แก่ บ้าน ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว ห้องชุด อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม โรงรถ อาคารย่อย และส่วนปรับปรุงต่อเติมและทรัพย์สินภายในบ้าน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม

1.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยลมพายุ ภัยจากยานพาหนะภัยจากควัน ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยไฟป่า ภัยแผ่นดินไหว ภัยจากการระเบิดภัยจากการจลาจลและนัดหยุดงาน ภัยจากการกระทำ อย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย ภัยลูกเห็บ
500,000 ขึ้นไป

2.การโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยงัดแงะ โดยคุ้มครองรวมถึงโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา
สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ 500,000 ต่อปี

3.ความรับผิดตามกฎหมายต่อความบาดเจ็บชีวิต และทรัพย์สินของ บุคคลภายนอกภายในสถานที่เอาประกันภัย
สูงสุด 100,000 ต่อครั้ง และ 1,000,000 ต่อปี

4.เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยและบุคคลในครอบครัวรวมถึงบุคคลที่อาศัยอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยอันเนื่องจากภัยที่คุ้มครองในข้อ 1 และ ข้อ 2 สูงสุด 100,000 ต่อคน
วงเงินไม่เกิน 400,000 ต่อปี

5.ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกของอาคารอันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 100,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี

6.ค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวระหว่างซ่อมแซม กรณีบ้านได้รับความเสียหายจากภัยข้อ 1. จนไม่สามารถอยู่อาศัยได้
สูงสุด 20,000 ต่อเดือน ไม่เกิน 6 เดือน

7.ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร / การเผาไหม้ของสายไฟในตัวเอง
สูงสุด 100,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี

8.ความเสียหายต่อตัวอาคาร จากการโจรกรรมงัดแงะ
สูงสุด 20,000 ต่อครั้งและตลอดทั้งปี

9.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อการดับเพลิง
สูงสุด 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง

10.ค่าขนย้ายซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากภัยข้อ 1.
สูงสุด 10% ของความเสียหายแต่ละครั้ง

1.  สถานที่ตั้งหรือเก็บวัตถุเอาประกันภัยต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 หรือคอนกรีตล้วน
2.  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าสำรวจภัย

1.  สิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ ทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตบล็อกอันตราย  หรืออยู่ในชุมชนแออัดในส่วนภูมิภาคต้องอยู่ในเขตที่ระบุ การรับประกันเป็นเขตธรรมดาทั่วไป
2. ทรัพย์สินประเภท ธนบัตร พันธบัตร ทองแท่ง เอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน หลักทรัพย์ แบบพิมพ์    หรือแม่พิมพ์ อากรแสตมป์ เป็นต้น
3. เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกง่าย
4. วัตถุระเบิด ยานพาหนะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ
5. ความเสียหายเนื่องจากภัยก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม
6. การยกเว้นความคุ้มครองสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และอินเตอร์เน็ต


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow