INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:33:06
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันอัคคีภัย – แอลเอ็มจีประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย – แอลเอ็มจีประกันภัย

2012/08/09 1080👁️‍🗨️

1.  ไฟไหม้
2.  ฟ้าผ่า
3.  แรงระเบิดของแก๊ส ที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
แต่ไม่รวมถึงความเสียหายจากการระเบิดของแก๊สจากแผ่นดินไหว
4.  เสียหายเนื่องจากภัยเพิ่มพิเศษ ที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์อัคคีภัย สามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติม สำหรับภัยต่าง ๆ ดังนี้
– ภัยระเบิด
– ภัยลมพายุ
– ภัยจากการระอุ
– ภัยแผ่นดินไหว
– ภัยอากาศยาน
– ภัยจากยวดยานพาหนะ
– ภัยน้ำท่วม
– ภัยเนื่องจากน้ำ
– ภัยลูกเห็บ
– ภัยจากควัน
– ภัยไฟป่า
– ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน
– ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนและเจตนาร้าย


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow