INSURANCETHAI.NET
Fri 04/12/2020 23:35:06
Home » ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยค้ำจุนผู้ขนส่งของภายในประเทศ แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยค้ำจุนผู้ขนส่งของภายในประเทศ แอกซ่าประกันภัย

2010/09/16

การประกันภัยค้ำจุนผู้ขนส่งของภายในประเทศ แอกซ่าประกันภัย
แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ขน ส่งของในช่วงการขนส่งในประเทศ โดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกัน ภัยให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อความเสียหายหรือสูญหายของของที่รับขน จากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น รถชนกัน รถคว่ำ / ตกราง ไฟไหม้ การระเบิด ของถูกขโมย
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow