INSURANCETHAI.NET
Thu 20/01/2022 20:16:34
Home » ประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยค้ำจุนผู้ขนส่งของภายในประเทศ แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยค้ำจุนผู้ขนส่งของภายในประเทศ แอกซ่าประกันภัย

2010/09/16

การประกันภัยค้ำจุนผู้ขนส่งของภายในประเทศ แอกซ่าประกันภัย
แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยที่เป็นผู้ขน ส่งของในช่วงการขนส่งในประเทศ โดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกัน ภัยให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อความเสียหายหรือสูญหายของของที่รับขน จากอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น รถชนกัน รถคว่ำ / ตกราง ไฟไหม้ การระเบิด ของถูกขโมย

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow