INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:29:35
Home » การประกันภัย » การทำสีรอบคัน,เคลมรอบคัน\"you

การทำสีรอบคัน,เคลมรอบคัน

2018/06/06 2462👁️‍🗨️

ก่อนหน้านี้ พบว่าเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ใกล้ครบกำหนด ผู้เอาประกันเจ้าของรถ มักจะทำเคลมสีรอบคัน (รถจะได้ใหม่ ไหนๆก็จ่ายเบี้ยประกันแล้ว)

ในเวลาต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเคลม เพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าวของกลุ่มผู้ใช้บริการบางกลุ่ม เนื่องด้วยประกันรถยนต์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการชดเชย บรรเทาภัย จากอุบัติเหตุและความเสียหายอันเกิดขึ้น โดยมีการปรับจากการจ่ายครั้งละ 2,000 บาทเป็น 1,000 บาทต่อครั้ง / เหตุการณ์

มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2552 เงื่อนไข excess 1000
อ่านต่อ : https://www.insurancethai.net/excess-1000/

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่มีความคุ้มครองการทำสีรอบคัน แต่หากมีร่องรอยที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการเกิดเหตุทำให้รถมีรอย มีบาดแผล ก็สามารถแจ้งเคลมได้

กรณีที่กรมธรรม์มีข้อกำหนดเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกไว้ เช่น 5,000 บาท
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายส่วนแรก และ หากแจ้งว่ามีร่องรอย จากการเกิดเหตุหลายครั้ง บริษัทประกันอาจนำจำนวนครั้งคูณเข้าไป

การทำสีรอบคันรถ
ทำความสะอาด / ขูดสีทั้งหมดเหลือส่วนของเหล็ก / พ่นสีพื้น สำหรับทำให้สีชุดต่อมา สามารถเกาะยึดเนื้อเหล็กได้
หากมีการเคาะบุบ มีการใช้สีโป้วให้เรียบ ขัดสีโป้ว จนเรียบ / เมื่อแห้งแล้วทำความสะอาดไปสู่กระบวนการพ่นสี

พ่นสี ในห้องพ่นอบสี เพื่อป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับห้องโล่งกว้าง อาจใช้การพ่นมือก็ทำได้ หากมีฝีมือ) และปัจจุจัยอื่นๆที่ทำให้สีไม่เรียบ หรือสีไม่เสมอกัน มีการพ่นหลายรอบ อาจมีการพ่นเคลือบสารเคมีอื่นๆ ในแต่ละขั้นตอน แล้วแต่สูตรของแต่ละที่ อบให้แห้งและปล่อยให้สะเด็ดสี (ทั้งหมดอาจใช้เวลา 7-10วัน)
ทำความสะอาด ขัดหยาบ ขัดละเอียด ขัดเงา ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ทำสีใหม่รอบคัน บางครั้งอาจจะต้องเสี่ยงกับอะไรตามมาภายหลัง เช่น สีปูด พอง สีเพี้ยน เป็นเม็ด เป็นฟอง การรื้อ การประกอบกลับทำได้ดีแค่ไหน สีก็ไม่ได้เสมอกับสีเดิมโรงงาน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow