INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 6:34:41
Home » การประกันภัย » ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากรถ และเสียชีวิตจะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่\"you

ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากรถ และเสียชีวิตจะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่

2018/09/09 778👁️‍🗨️

ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุจากรถ และเสียชีวิตจะมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือไม่?

มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้

ผู้เสียชีวิตจะได้รับค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย พ.ร.บ. (300,000 บาท) และจากภาคสมัครใจสามารถเรียกร้องตามความเสียหายจริงขั้นต่ำ 300,000 บาทกรณีมีผู้ขาดไร้อุปการะ แต่หากไม่มีผู้ขาดไร้อุปการะได้รับชดใช้ขั้นต่ำ 100,000 บาท

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow