INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:23:19
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) » ประกันภัยส่วนบุคคล2 – สหมงคลประกันภัย\"you

ประกันภัยส่วนบุคคล2 – สหมงคลประกันภัย

2011/03/25 1256👁️‍🗨️

ประกันภัยส่วนบุคคล2 – สหมงคลประกันภัย

ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงาน เดินทาง พักผ่อนอยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดอยู่ก็ตาม รวมไปถึงถูกคนทำร้าย หรือสัตว์ทำร้าย เช่น ถูกงู, สุนัข, แมวกัด เป็นต้น

ข้อยกเว้น
การทำร้ายร่างกายตนเอง ทะเลาะวิวาท ติดเชื้อโรค แท้งลูก ภัยสงคราม นิวเคลียร์ แข่งรถ แข่งเรือ โดยสารอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์ ขณะก่ออาชญากรรม การฆ่าตัวตาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ ทหารหรืออาสาสมัครในสงคราม หรือปราบปราม

แผนการประกันสำเร็จรูป

ขั้นอาชีพ
ขั้นที่ 1 ลักษณะงานที่มีอาชีพส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน
ขั้นที่ 2 ลักษณะงานอาชีพที่ต้องการทำงานนอกสำนักงานชั่วคราว
ขั้นที่ 3 ลักษณะงานส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน
ขั้นที่ 4 ลักษณะงานช่างฝีมือต่าง ๆ วิศวกรช่าง, พนักงานรับส่งเอกสาร
ขั้นที่ 5 ลักษณะงานคนงานก่อสร้าง, ทำถนน, ทำระบบสาธารณูปโภค, กรรมกร

หมาย เหตุ :
เบี้ยประกันภัย (อายุ 61-70 ปี) เป็นงานต่ออายุจากเบี้ยประกันภัย อายุ 15-60 ปีเท่านั้น อายุตั้งแต่ 1-15 ปี ทุนประกันภัย 100,000.- บาท/คน

การจ่ายค่าชดเชย
100% ของทุนประกัน กรณี เสียชีวิต (เนื่องจากอุบัติเหตุ)
100% ของทุนประกัน กรณี สูญเสียแขน ขา หรือสายตาทั้ง 2 ข้าง
100% ของทุนประกัน กรณี ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง
60% ของทุนประกัน กรณี สูญเสีย แขน ขา หรือสายตา 1 ข้าง
50% ของทุนประกัน กรณี หูหนวก 2 ข้าง หรือเป็นใบ้
25% ของทุนประกัน กรณี หูหนวก 1 ข้าง
50% ของทุนประกัน กรณี ทุพพลภาพถาวรบางส่วน

หมายเหตุ : ตามความเห็นของแพทย์ ความสูญเสียดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล
กรณี ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะช่วยชดเชยค่ารักษาพยาบาล ให้ตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายเงินจริงให้กับสถานพยาบาลซึ่งเป็นผู้ ทำการรักษาให้ทั้งที่เป็นคนไข้ในและคนไข้นอก โดยค่ารักษาพยาบาลนี้ รวมถึงค่ายา ค่าห้องพัก ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กซเรย์ ค่าพยาบาล

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าการรักษาอาการบาดเจ็บเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)

หมายเหตุ : กรณีรักษาพยาบาล บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าสินไหมภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเอกสารครบ
กรณีเข้าทำการรักษาหลายแห่ง ต้องใช้เอกสารของสถานพยาบาลทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
สำนักงานรัชดาภิเษก โทร. 02-687-7777 ต่อ 1319 Fax. 02-687-7760

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow