INSURANCETHAI.NET
Wed 25/05/2022 19:45:55
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ และจะใช้บังคับเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารได้รับอนุญาต จากผู้เอาประกันที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ได้รับอุบัติเหตุในขณะที่กำลังขับขี่ หรือนั่งอยู่ในฐานะเป็นผู้โดยสารอยู่ภายใน หรือกำลังขึ้นหรือ ลงจากรถยนต์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้น


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow