INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 12:27:01
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เจ้าพระยาประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ – เจ้าพระยาประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลประเภทผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ – เจ้าพระยาประกันภัย

2012/08/06 1221👁️‍🗨️

คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ตามที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ และจะใช้บังคับเฉพาะเมื่อผู้ขับขี่ หรือผู้โดยสารได้รับอนุญาต จากผู้เอาประกันที่ระบุชื่อไว้ในกรมธรรม์ได้รับอุบัติเหตุในขณะที่กำลังขับขี่ หรือนั่งอยู่ในฐานะเป็นผู้โดยสารอยู่ภายใน หรือกำลังขึ้นหรือ ลงจากรถยนต์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนั้น

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow