INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 14:18:36
Home » การประกันภัย » การขายแบบเคาะประตู (Knock Door Sales)\"you

การขายแบบเคาะประตู (Knock Door Sales)

2019/03/18 5564👁️‍🗨️

การขายแบบเคาะประตู (Knock Door Sales)

เป็นวิธีการเข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าโดยไม่ได้ทำการนัดหมายไว้ล่วงหน้า ที่พนักงานขายมักจะใช้กับลูกค้ารายใหม่ๆ ในย่านที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอยู่ใกล้ๆ กันเป็นจำนวนมาก หรือลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในแผน หรือกำหนดการที่ได้วางไว้ แต่พนักงานขายมีเวลาเหลือจึงเข้าไปทำการขายเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางมาใหม่ภายหลัง

โลกเปลี่ยนไปเเล้ว!!! วิธีการ #ขายประกัน ก็เปลี่ยนไป
คุณยังเห็นคนเดินไปขายประกันกันบ้างไหม?
ถ้ายังเห็นนั่น คือ วิธีการหนึ่งที่ใช้กันมาอย่างยาวนาน
ตั้งแต่ยุคอดีต ที่ยังไม่มีเครื่องมือ นวัตกรรมดีๆมาช่วยเลย
วิธีดังกล่าวเรียกว่า… การขายแบบ “Knock Door” หรือ
การขายแบบเคาะประตู (Knock Door Sales) หรือ
วิธีตระเวนหาลูกค้า(Cold Canvassing Method)

การขายแบบเคาะประตู (Kock Door Sales) เป็นรูปแบบของการขายที่พนักงานขาย เข้าไปติดต่อขอแนะนำสินค้าและบริการเพื่อทำการขายในสำนักงานของลูกค้าโดยที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งในฝ่ายของลูกค้ามักจะเรียกการเข้าพบเพื่อทำการขายแบบนี้ว่า Surprise Call

การขายแบบเคาะประตู เป็นรูปแบบการขายที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมนำมาใช้ในการขายสินค้าและบริการของโรงแรมมากนัก เพราะดูเหมือนว่าเป็นรูปแบบการขายที่ขาดการเตรียมการที่ดี การเข้าพบเพื่อทำการขายอาจจะไม่มีโอกาสได้พบกับบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ตัดสินใจโดยตรง แต่รูปแบบการขายแบบนี้ก็ช่วยให้พนักงานขายมีโอกาสได้แนะนำสินค้าและบริการของตนเองและขายแก่ลูกค้าใหม่ๆ และใช้เวลาที่เหลือจากการขายตามแผนที่กำหนดไว้ให้เป็นประโยชน์ขึ้นได้

อย่างไรก็ตาม วิธีการดังกล่าว ก็สามารถทำให้ นักขายประสบความสำเร็จได้ เช่นกัน

สำหรับโรงแรมที่เปิดใหม่ที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของลูกค้าในตลาดมากนัก การขายแบบเคาะประตูนี้จะเป็นประโยชน์ในด้านการแนะนำสินค้าและบริการต่างๆ ของโรงแรมให้ลูกค้าได้รู้จักเป็นอย่างดี แม้ว่าการเจรจาซื้อ-ขาย ระหว่างกันยังจะไม่สามารถกระทำได้ในทันทีทันใดก็ตาม นอกจากนี้แล้วพนักงานขายของโรงแรมที่เพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆ ที่จะต้องเข้าพบลูกค้าเพื่อทำการขายในแต่ละวันให้ได้ปริมาณมากก็อาจจะใช้วิธีการขายในรูปแบบนี้ในการเข้าไปแนะนำตัว และแนะนำสินค้าและบริการของตนเอง และรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากฝั่งลูกค้ามาใช้ในการวางแผนการขายต่อไปในอนาคต

การขายในรูปแบบเคาะประตู พนักงานขายควรเลือกย่านที่มีสำนักงานของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นอาคารสำนักงาน หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีหน้าร้านของตัวแทนท่องเที่ยวเปิดอยู่เป็นจำนวนมาก แล้วเลือกเข้าไปขายในรายที่ลูกค้าไม่พลุกพล่านมากจนเกินไป เพราะการเข้าไปขายในรายที่มีลูกค้ามาใช้บริการอยู่เป็นจำนวนมากมักจะไม่ค่อยได้รับการต้อนรับหรือให้ความสนใจมากนัก และอาจจะเป็นการเข้าไปรบกวนเวลาของลูกค้าที่เราเข้าไปพบ ที่จะถูกมองว่าเป็นการเสียมารยาทไปได้ ซึ่งถ้าเข้าไปแล้วพบว่าโอกาสยังไม่เอื้ออำนวยต่อการนำเสนอขายสินค้าและบริการ พนักงานขายก็ควรที่จะขอนามบัตรบุคคลที่รับผิดชอบกลับมาไว้ใช้ในการติดต่อขอเข้าพบในภายหลัง พร้อมทั้งมอบข้อมูลของโรงแรมพร้อมทั้งนามบัตรของพนักงานขายไว้เพื่อเป็นการแนะนำตัวและแนะนำโรงแรมโดยที่ไม่ต้องมีการนำเสนอในครั้งแรก

การขายแบบเคาะประตู ไม่เหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้กับลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่พนักงานขายควรจะทำการนัดหมายไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าไปพบ ดังนั้นพนักงานขายควรที่จะเลือกเข้าไปเคาะประตูเพื่อทำการขายแก่ลูกค้าที่มีขนาดเล็กที่จะมีความเป็นกันเองมากกว่า

ข้อควรระวังในการขายแบบเคาะประตูขายคือกาละเทศะ ในการเข้าไปขาย สิ่งที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงคือการเข้าไปเคาะประตูขายในช่วงเช้ามากเกินไป และเย็นเกินไป ซึ่งอาจจะทำให้ลูกค้าเสียบรรยากาศในการทำธุรกิจของตนเองได้ รวมถึง ขณะที่ผู้มุ่งหวังกำลังทำงานอยู่

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow