INSURANCETHAI.NET
Sat 23/10/2021 9:20:36
Home » ประกันภัยวิศวกรรม แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยเครื่องจักร แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยเครื่องจักร แอกซ่าประกันภัย

2010/09/16

การประกันภัยเครื่องจักร แอกซ่าประกันภัย
แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือความเสียหายต่อเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ เครื่องทำความเย็น/ร้อน แอร์ ลิฟต์ บันไดเลื่อน แผงสวิทซ์บอร์ด ฯลฯ เนื่องจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดทางคุณภาพการออกแบบ การติดตั้ง การขาดความชำนาญ หรือประมาท เป็นต้น

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow