INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 15:32:47
Home » ประกันชีวิต » ความลับ ของแบบประกันตลอดชีพ ที่คุณอาจไม่รู้\"you

ความลับ ของแบบประกันตลอดชีพ ที่คุณอาจไม่รู้

2018/08/27 1190👁️‍🗨️

ในวงการประกันชีวิต จะมีแบบประกันที่ขายกันอยู่หลายแบบ เช่น แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบบำนาญ แบบจำกัดเวลา ฯลฯแต่ละแบบก็มีจุดเด่นของตัวเอง ในบทความนี้จะกล่างถึงแบบประกันตลอดชีพ

แบบประกันตลอดชีพ หรือ Whole life

ประกันแบบตลอดชีพ หรือ Whole life ถือเป็นแบบประกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มากกว่า แบบประกันสะสมทรัพย์ซะอีก เหตุผลเพราะว่า แบบประกันตลอดชีพ ถูกออกแบบมา เพื่อตอบสนอง หัวใจหลัก ของ ประกันชีวิตนั่นเอง

เพราะประกันชีวิตนั้นเอาไว้แก้ปัญหา ผลจากการเสียชีวิต หรือ มูลค่าของคนนั่นเอง

แบบประกันตลอดชีพ มักจะมีความคุ้มครองเป็นระยะเวลายาวนาน 1 ชั่วอายุคนเลยทีเดียว คือ 90ปี หรือ 99 ปี ซึ่งก็คือ หนึ่งชีวิตของคนๆหนึ่ง จึงเรียกว่า ตลอดชีพ เพราะทำกันทีหนึ่งสัญญาคุ้มครองตลอดชีพ

การจ่ายเบี้ยประกันของแบบประกันตลอดชีพ
อาจจะจ่ายเป็นระยะเวลา 15ปี 20ปี 25 ปี ก็แล้วแต่แบบที่แยกย่อยออกไป
เมื่อจ่ายจนครบกำหนด แล้วก็หยุดจ่าย แต่สัญญาประกันชีวิตยังคง มีผลคุ้มครองไปจนอายุ 90 หรือ 99 แล้วแต่แบบที่เลือก
และเมื่อครบกำหนด อายุ 90 หรือ 99 ก็จะได้รับเงินคืน เท่ากับ ทุนประกันที่ได้ทำไว้ แต่หากอยู่ไม่ถึงวันนั้น ก็ยังได้ทุนประกันคืนในรูปแบบสินไหม นั่นเอง

บางแบบ เมื่อครบกำหนดการชำระเบี้ยก็อาจจะมีเงินปันผล เงินคืนให้ เช่น ส่งครบกำหนด 20 ปี ก็จะได้รับเงินคืน 30% ของทุนประกัน เป็นต้น แล้วก็คุ้มครองไปจนตลอดชีวิต

ความลับที่เราจะพูดถึงตอนนี้คือ คุณสมบัติอย่างหนึ่งหลายคนอาจไม่รู้ นั่นคือ เมื่อครบกำหนดชำระเบี้ยแล้ว เช่น 20ปี อนุสัญญาจะยังคงคุ้มครองต่อไป อัตโนมัติ เสมือนการซื้อ สัญญานั้นๆ กับบริษัทประกันวินาศภัย

โดยเพียงแค่ เราจ่ายเบี้ยประกันเฉพาะอนุสัญญา เท่านั้น ก็จะคุ้มครองไปจนจบสัญญาของแต่ละอนุสัญญานั้นๆ และแน่นอนว่า หากหยุดจ่าย หรือ ลืมจ่ายเมื่อไร มันก็จะขาดอายุ

ตัวอย่าง

ซื้อประกันแบบตลอดชีพ ทุนประกัน 100,000 บาท (คุ้มครองถึงอายุ 90 ปี)
ซื้ออนุสัญญา สุขภาพ , ชดเชยรายได้, อุบัติเหตุ ฯลฯ
ส่ง 20 ปี เบี้ยประกันรวมกัน ปีละ 10,000 บาท

เมื่อครบ 20 ปี หยุดส่งเบี้ยประกันเฉพาะ ทุนประกันชีวิต เพราะ ส่งครบแล้วตามสัญญา
และจากนี้ก็จ่ายเฉพาะ อนุสัญญา ที่ซื้อพ่วงมาแต่แรก ถ้าต้องการ ซึ่งถือเป็นสิทธิพิเศษจากการซื้อแบบประกันประเภทนี้

ถ้าเป็นแบบประกันสะสมทรัพย์ 20ปี เมื่อครบสัญญา20 ปี ได้เงินคืน ทุกอย่างจบหมด

แบบประกันตลอดขีพยังทีจุดเด่นอีกอย่าง คือ เบี้ยประกันถูกกว่า แบบประกันอื่น เทียบกับทุนประกันคุ้มครองที่เท่ากัน (ไม่นับรวมแบบประกันเฉพาะทาง หรือ เทคนิคการซื้อให้ได้ความคุ้มครองสูงที่สุด อื่นๆ เช่น จำกัดเวลา อนุสัญญาเฉพาะกาล)

นอกจากนี้ แบบประกันตลอดชีพ ยังเป็นแบบประกันที่แก้ปัญหา สำหรับการซื้อประกันสุขภาพได้อีกด้วย เพราะเมื่อายุมากขึ้น บริษัทประกันส่วนมากไม่ค่อยจะรับประกันสุขภาพ แต่ถุงจะรับเบี้ยก็สูงมาก หรือ ไม่สามารถทำได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ประกันแบบตลอดชีพ จึงถูกซื้อไว้ เป็นระยะๆ ตลอดการมีชีวิตอยู่ของบุคคล เพื่อวันข้างหน้า เมื่ออายุมากขึ้นแล้ว ไม่มีประกันสุขภาพรองรับ ก็ยังมีประกันตลอดชีพอยู่หลายฉบับที่ได้ วางแผนการซื้อไว้ โดยการใช้งานเพียงแค่ เวนคืนกรมธรรม์ ก็จะได้เงินสดกลับมา เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั่นเอง

แถมการเวนคืนเงินสด ของแบบประกันตลอดชีพ ยังได้คืนในสัดส่วนที่สูงกว่าแบบประกันอื่นๆอีกด้วย

ถ้าคุณต้องการซื้อประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันชีวิต คุณจำเป็นต้อง ซื้อประกันชีวิตด้วย
แต่หากคุณซื้อประกันสุขภาพ จากบริษัทประกันวินาศภัย คุณสามารถซื้อได้เลย โดยไม่ต้องซื้อประกันชีวิต

 


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow