INSURANCETHAI.NET
Wed 21/10/2020 22:40:46
Home » ประกันชีวิต » รายได้ไม่มากควรทำประกันชีวิตแบบไหน?\"you

รายได้ไม่มากควรทำประกันชีวิตแบบไหน?

2018/08/21

ต้องดูว่า ซื้อประกันชีวิตเพื่อวัตถุประสงค์ใด
ถ้าเน้นคุ้มครองชีวิต ก็ต้องซื้อ แบบตลอดชีพ เพราะจ่ายน้อยคุ้มครองสูง

ถ้าเน้นเก็บเงิน ก็ซื้อแบบสะสมทรัพย์ แบบออมระยะยาว ซึ่งเป็นแบบประกันที่มีเบี้ยประกันต่ำ เหมาะสำหรับผู้มีรายได้ยังไม่มาก

บางบริษัทแบบประกันที่เหมาะสำหรับผู้ที่เพิ่มเริ่มทำงานมีรายได้หลายแบบ แนะว่าหากรายได้ของคุณยังไม่มาก ควรจะมองเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ก่อน เพื่อใช้เก็บเงินสะสมไว้ใช้ในอนาคตก่อน เพราะในช่วงเริ่มต้นทำงานค่าเบี้ยประกันจะไม่สูงมาก และเป็นการสร้างวินัยการออมในอนาคต ซึ่งผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนในอีก 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า เพื่อนำมาใช้ตอบสนองความต้องการต่างๆ ตามช่วงอายุ พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองระหว่างที่ทำประกัน
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow