INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:40:28
Home » การประกันภัย » ประกันรถยนต์ บริษัทประกันภัย ไม่รับทำทุนประกันเต็มจำนวน 100% เพราะอะไร?\"you

ประกันรถยนต์ บริษัทประกันภัย ไม่รับทำทุนประกันเต็มจำนวน 100% เพราะอะไร?

2018/07/26 1521👁️‍🗨️

ประกันรถยนต์ บริษัทประกันภัย ไม่รับทำทุนประกันเต็มจำนวน 100% เพราะอะไร?
1. เผื่อค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์ระหว่างปี
2. ต้องการให้ผู้เอาประกันมีความรับผิดชอบกับรถยนต์ของตนเองบ้างเป็นบางส่วน เพื่อจะได้ช่วยดูแลรักษารถตามสมควร
3. เพื่อไม่ให้เป็นช่องในการหาผลประโยชน์จากการทำประกันโดยมิชอบ

ทุนประกันที่เหมาะสมคือประมาณ 80% ของราคารถ ณ ปัจจุบัน หรืออาจยืดหยุ่นได้ถึง 90% ของราคารถ

หากบริษัทประกันให้ทุนประกันสูง หรือทุนประกันถึง 100% ก็อาจจะทำให้ผู้ขับขี่ ขับขี่โดยประมาทมากขึ้นเนื่องจากมีประกันภัยแล้ว คิดว่าไม่ว่ารถยนต์จะพังยับขนาดไหน ก็ยังมีความคุ้มครอง 100% แบบนี้หากชนเล็กชนน้อยทางบริษัทประกันภัยก็ต้องจ่ายค่าชดเชย ทำให้รวมๆ แล้วอาจจะเป็นเงินค่าชดเชยจำนวนมาก ทำให้ผู้เอาประกันที่หวังไม่ดีอาจจะหาประโยชน์จากข้อกำหนดส่วนนี้ได้ ดังนั้นการให้ทุนประกันไม่ถึง 100% เหมือนเป็นการบังคับกลายๆ ให้ผู้เอาประกันใช้รถยนต์อย่างระมันระวัง และรับผิดชอบดูแลรักษารถยนต์ของตัวเองด้วยเช่นกัน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow