INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:10:41
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) แอกซ่าประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุ สมาร์ทแคร์ไพร์ม แอกซ่าประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุ สมาร์ทแคร์ไพร์ม แอกซ่าประกันภัย

2010/09/13 1895👁️‍🗨️

สมาร์ทแคร์ ไพร์ม
เป็นแผน ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (personal accident) ของแอกซ่าประกันภัย คุ้มครองคุณ และครอบครัวตลอด 24 ชั่วโมง ทุกแห่งทั่วโลก

คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพ
จ่ายค่าทดแทน กรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และเงินจุนเจือรายสัปดาห์ รวมถึงการฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย จำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนที่ท่านเลือก

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายจริง สำหรับค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงพยาบาลและค่าการพยาบาล สูงสุด 52 สัปดาห์ จากวันที่เกิดอุบัติเหตุ จำนวนเงินเอาประกันตามแผนประกันภัยที่เลือก

บัตรสิทธิพิเศษ AXA Hospicare
รับ บัตรสิทธิพิเศษ AXA Hospicare เพื่อรับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเครือข่ายของแอกซ่า ประกันภัยทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นสูงถึงจำนวนเงินเอาประกัน ภัยที่ท่านเลือก

ผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติม
* รับเงินช่วย เหลือพิเศษกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ภายใน 10 วันทำการ หลังจากที่บริษัทฯได้รับใบมรณะบัตรซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ
* ชดเชยค่าใช่ จ่ายในการรักษาโดยแพทย์แผนโบราณ (ต้องได้รับการรักษาพยาบาลครั้งแรก โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ตามกฎหมายก่อน)
* จ่ายค่าทดแทน กรณีผู้เอาประกันภัยหายสาบสูญเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากวันที่เกิดเหตุ
* คุ้มครอง อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (50% ของวงเงินเอาประกันภัยสำหรับความคุ้มครองข้อ 1 ,100 % สำหรับความคุ้มครองข้อ 2, 3 รวมถึงความคุ้มครองพิเศษ)

รับสิทธิพิเศษ เบี้ยประกันภัยที่ประหยัดกว่า เมื่อท่านเอาประกันภัยสมาร์ทแคร์ ไพร์ม พร้อมคู่สมรสและบุตรของท่าน

ข้อยกเว้น
การ ฆ่าตัวตาย การติดต่อของเชื้อโรคและการรักษาทางยาหรือการผ่าตัดที่ไม่ได้เกิดจาก อุบัติเหตุ การแท้งลูก การเข้ารับราชการเป็นทหาร ตำรวจหรืออาสาสมัคร การแข่งขันหรือการเล่นกีฬาอันตรายบางประเภท การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา/ยาเสพติด การก่อการอาชญากรรม การรักษาทางทันตกรรม การปวดหลัง การโดยสารอากาศยานที่มิใช่เครื่องบินพาณิชย์ ขณะขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยาน ภัยสงคราม การจราจล การนัดหยุดงาน

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร
* อายุ : ระหว่าง 16-60 ปี
* อาชีพ : งานบริหาร งานจัดการ งานเสมียนในธุรกิจการค้า ในสำนักงาน บริษัทห้างร้าน และสถานประกอบการต่างๆ งานส่วนใหญ่จำกัดอยู่ในสถานประกอบการรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้อง นอกสถานที่เป็นครั้งคราว

เพิ่มเติม https://www.cymiz.com/pa/pa-axa.htm

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow