INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 14:49:15
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต ไอเอ็นจีประกันชีวิต » ไอเอ็นจีประกันชีวิต\"you

ไอเอ็นจีประกันชีวิต

2010/12/08 7760👁️‍🗨️

“ไอเอ็นจี” เปลี่ยนชื่อใหม่ “เอฟดับบลิวดีประกัน”

เว็บไซต์ https://www.fwd.co.th/

นาย ไมค์ แพล็กซ์ตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอเอ็นจี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตจำกัด (มหาชน)
ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งและสดใส

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มุ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิตสู่ทิศทางใหม่ผ่านนวัตกรรมที่จะพัฒนาโดยยึด ลูกค้าเป็นศูนย์กลางซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ตัวแทนขายและธนาคารพันธมิตรสร้าง ความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
“เอฟดับบลิวดีตั้งเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่น นำสมัยและสดใส แตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน”

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เพื่อมุ่งสู่ทิศทางใหม่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จะดำเนินกลยุทธ์หลักเพื่อนำบริษัทให้ประสบความสำเร็จในอนาคต โดยเฉพาะการดำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และจะก้าวให้ทันกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้า ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ทันสมัยแก่ลูกค้า ฟังลูกค้าผ่านการสำรวจความคิดเห็นที่จะจัดทำอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการลงทุนในหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับตัวแทนขายผ่านศูนย์ฝึกอบรมเอฟดับ บลิวดี (FWD Academy) ลงทุนในบุคลากรที่มีความสามารถสูง เพื่อมาร่วมสร้างเอฟดับบลิวดีประกันชีวิตให้เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ

พร้อม กันนี้ได้มีการกำหนดมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจด้านต่างๆ ดังนี้

นายพูนลาภ เพ็ญกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานช่องทางประกันชีวิตผ่านธนาคาร กล่าวว่า “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นบริษัทที่มีช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ทั้งช่องทางตัวแทนประกันชีวิต ช่องทางการขายผ่านธนาคาร และช่องทางขายแบบทางเลือก (Alternative channel) โดยตั้งเป้าหมายขยายจำนวนตัวแทนขายให้มากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ในเชิงลึกและมีคุณภาพผ่านธนาคารพันธมิตรที่เลือกสรรแล้ว สำหรับช่องทางการขายผ่านธนาคาร และช่องทางการขายแบบทางเลือก ทั้งตลาดขายตรงและตลาดเชิงความสัมพันธ์ (Affinity marketing)”

“สำหรับ ช่องทางตัวแทนประกันชีวิต บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างตัวแทนให้มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมที่จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมเอฟดับบลิวดี และบูธแคมป์”

สำหรับ ช่องทางขายผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือแบงก์แอสชัวรันส์เราจะมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าธนาคารทีเอ็มบี ผ่านบริการพิเศษต่างๆ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนการขายเพิ่ม (cross-selling ratio) บริษัทฯ จะเพิ่มทีมงานผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนการขายที่สาขาธนาคารทีเอ็มบี ที่มีอยู่ 440 แห่งทั่วประเทศ”

นายอามาน คาปัวร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด เปิดเผยว่า “เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จะมุ่งเน้นในการพัฒนากรมธรรม์และบริการใน 4 รูปแบบหลัก : เพื่อสุขภาพ เพื่อความมั่งคั่ง เพื่อการศึกษา และเพื่อการเกษียณอายุ สำหรับธนาคารพันธมิตรบริษัทจะพัฒนากรมธรรม์เบี้ยประกันภัยอัตราพิเศษ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าธนาคารและลูกค้าองค์กร บริษัท จะเพิ่มรูปแบบบริการที่บริษัทฯ กำหนดจะยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เราจึงได้ประสานความสามารถของคนและเทคโนโลยี เพื่อนำเสนอเป็นบริการรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและตัวแทนขาย ซึ่งรวมถึงใบคำขอผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (FWD Smart App) เป็นเครื่องมือดิจิตอลให้สามารถส่งใบคำขอเอาประกันภัยของลูกค้าผ่านทางแท็บ เล็ตได้ทุกที่ทุกเวลา และการออกกรมธรรม์ที่สาขา (Smart Issuance @ Branches) เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และง่ายสำหรับลูกค้าที่สามารถรับกรมธรรม์ที่สาขาธนาคารทหารไทยได้ทันที

บอบ เวาเตอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน กล่าวว่า “ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2556 บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรได้สูงถึง 306 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานปกติของช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ใน ช่วงระหว่างการเปลี่ยนเจ้าของบริษัทใหม่ของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ลูกค้าได้แสดงให้เราเห็นถึงความเชื่อมั่นในบริษัทฯ และในกรมธรรม์ ส่งผลให้ครึ่งปีแรกของปี 2556 บริษัทฯ สามารถสร้างเบี้ยประกันภัยรับรวมได้ 5,700 ล้านบาท เติบโต 18% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555

นอก จากนี้ ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งยังสะท้อนให้เห็นได้จากการเพิ่มขึ้นของอัตราส่วน ความพอเพียงของเงินกองทุน ที่เราสามารถดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงได้สูงถึง 290% ในไตรมาส 2 ของปีนี้ เพิ่มขึ้นจากอัตรา 238% ในไตรมาสที่ผ่านมา”

ในขณะที่บริษัทฯ มีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรับที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็มีการบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีเยี่ยม โดย ณ ครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีอัตราค่าใช้จ่ายในครึ่งแรกของปีนี้ 8% ซึ่งน้อยลงจากครึ่งปีแรกของปี 2555 ที่ผ่านมาที่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ 9%

“เพื่อ ฉลองการเปิดตัวใหม่อย่างเป็นทางการของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต บริษัทฯ จะจัดงานเลี้ยงสำหรับตัวแทนขายระดับสูง พันธมิตรทางธุรกิจ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งคณะผู้บริหารระดับสูงของเอฟดับบลิวดี ประเทศไทย และเอฟดับบลิวดีกรุ๊ป จะร่วมในงานเลี้ยงดังกล่าวด้วย”

ประวัติ ไอเอ็นจีประกันชีวิต

ไอเอ็นจีกรุ๊ป
ไอเอ็นจี คือ สถาบันทางการเงินระดับโลกที่ถือกำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ให้บริการทางด้านการธนาคาร การลงทุน ประกันชีวิตและประกันวัยเกษียณ เราได้ให้บริการแก่ลูกค้ามากว่า 85 ล้านคน มีทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดา บริษัทฯ ห้างร้านต่างๆ และสถาบันต่างๆ ในยุโรป อเมริกาเหนือ และลาตินอเมริกา เอเชีย และ ออสเตรเลีย เราใช้ประสบการณ์และความรู้ความชำนาญ ความมุ่งมั่นในบริการที่เป็นเลิศ และมาตรฐานระดับโลก เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของฐานลูกค้าในวงกว้าง เช่น บุคคลทั่วไป ครอบครัว ธุรกิจขนาดเล็ก องค์กรขนาดใหญ่ สถาบันต่างๆ และ องค์กรต่างๆของรัฐบาล ไอเอ็นจีตั้งเป้าหมายที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินตามที่ลูกค้าต้อง การ ด้วยบริการที่เป็นเลิศ ด้วยความสะดวก ในราคาที่เหมาะสม นี่เองจึงเป็นที่มาแห่งพันธกิจของเราที่มุ่ง สร้างมาตรฐานเพื่อช่วยลูกค้าบริหารอนาคตทางการเงิน

ธุรกิจของไอเอ็นจี
ประกันชีวิตในเอเชีย/แปซิฟิค
ประกันชีวิตในเอเชีย/แปซิฟิค ให้บริการประกันชีวิต การบริหารทรัพย์สิน และ บริการการจัดการสินทรัพย์ให้แก่ลูกค้ารายย่อย และระดับสถาบันต่างๆ เราเป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับสองของโลกเมื่อดูจากยอดขายล่าสุดจากการ ดำเนินงานใน 7 ประเทศ และเป็นบริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่เป็นอันดับสี่เมื่อนับจากสินทรัพย์ภาย ใต้การดำเนินงานในตลาด 13 แห่ง เรามีช่องทางการขายที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นช่องทางตัวแทน ที่ปรึกษาทางการเงิน โบรคเกอร์ ที่ทำการสาขา ระบบขายตรง และ ทางออนไลน์

ประกันชีวิตในยุโรป
ประกันชีวิตในยุโรปดำเนินการในประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักซ์แซมเบิร์ก สเปน กรีกโปแลนด์ ฮังการี สาธารณรัฐเช็ค สโลวาเกีย ตุรกี โรมาเนีย บัลแกเรีย และ รัสเซีย เราปรับปรุงและดัดแปลงผลิตภัณฑ์ประกันภัย บริการด้านการลงทุนและการบริหารเบี้ยบำนาญให้สอดคล้องกับตลาดกลุ่มเป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย และให้ความสำคัญในความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เร่งขยายการเติบโตในยุโรปกลาง จัดการเงินลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมต้นทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มประชากรที่เริ่มมีอายุมากขึ้น

ประกันชีวิตในอเมริกา
ประกันชีวิตในอเมริกาดำเนินการในสหรัฐอเมริกา และ ลาตินอเมริกา ในสหรัฐอเมริกา ไอเอ็นจีใหญ่เป็นอันดับสามในกลุ่มบริษัทประกันที่ให้บริการด้านวางแผนช่วย เหลือวัยเกษียณในรูปของการจัดการและบริหารสินทรัพย์ ในลาตินอเมริกา ไอเอ็นจีเป็นผู้ให้ประกันเบี้ยบำนาญใหญ่เป็นอันดับสอง ไอเอ็นจีให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ให้กับลูกค้ารายย่อย และสถาบันต่างๆ ในรูปของบริการวัยเกษียณ ประกันชีวิต และ การลงทุน

ธุรกิจธนาคารรายย่อย
ธุรกิจธนาคารรายย่อย ให้บริการทางการธนาคารรายย่อย และ ส่วนบุคคล ให้แก่ บุคคลทั่วไป ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ลักซ์แซมเบิร์ก โปแลนด์ โรมาเนีย ตุรกี อินเดีย ไทย และ จีน (โดยผ่านทางหุ้นของเราในธนาคารปักกิ่ง) ด้วยผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ในตลาดที่มีการเติบโตเต็มที่ เราพุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ เงินฝาก และ การจำนอง โดยเน้นระบบปฏิบัติการที่เป็นเลิศ ราคาที่คุ้มค่ากว่า และความพึงพอใจของลูกค้า ในตลาดที่กำลังพัฒนา เราตั้งเป้าจะเป็นผู้ให้บริการระดับท้องถิ่นที่โดดเด่น โดยการขายผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แต่คุณภาพสูง (คือให้ผลตอบแทนเต็มที่)

ไอเอ็นจีไดเร็ค
ไอเอ็นจีไดเร็คให้บริการทางธนาคารโดยตรง ในประเทศแคนาดา สเปน ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส สหรัฐฯ อิตาลี เยอรมัน สหราชอาณาจักร และ ออสเตรีย เราเน้นที่ผลิตภัณฑ์ธนาคารรายย่อยที่เรียบง่าย โปร่งใส และราคาถูก อาทิ การออมเงินฝาก การจำนอง บัญชีสำหรับชำระเงิน, การลงทุน และ การให้กู้

ธุรกิจธนาคารเพื่อการพาณิชย์
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศเน เธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม โปแลนด์ และโรมาเนีย โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร ตั้งแต่การบริหารจัดการเงินสดไปจนถึงการเงินธุรกิจ อย่างไรก็ดี เครือข่ายธนาคารพาณิชย์ของไอเอ็นจีจะมีวิธีปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า ในภูมิภาคยุโรป โดยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์และบริการบางกลุ่ม ได้แก่ Structured Finance Financial Markets Payments และ Cash Management และ ลีสซิ่ง นอกจากนี้ ในส่วนธนาคารพาณิชย์ยังบริหารธุรกิจ ING Real Estate อีกด้วย

แบรนด์ ไอเอ็นจี
ไอเอ็นจี คือ แบรนด์ผู้ให้บริการด้านการเงินระดับโลก ประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ทางธนาคาร และการประกันชีวิตในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ไอเอ็นจีมุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์ที่โดดเด่นและเป็นผู้นำทางวงการในการทำ เรื่องของการเงินให้ง่ายขึ้น แบรนด์ไอเอ็นจี กำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เมื่อธนาคาร Dutch และประกันภัยได้รวมบริษัทเป็นหนึ่งเดียวกัน ชื่อว่า The Internationale Nederlanden Groep ‘I-N-G’ และโลโก้รูปสิงโตก็มีกำเนิดมาจากการผสมผสานกันของโลโก้หลายๆบริษัทก่อนหน้า นี้ นับแต่นั้นเป็นต้นมา แบรนด์ต่าง ๆ กว่า 50 แบรนด์ก็ได้เปลี่ยนเป็นแบรนด์ไอเอ็นจี ทำให้เราเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก และทำให้ชื่อเสียงของเราแพร่ขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง เรามีเป้าหมายที่จะมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยม ไว้ใจได้ และยั่งยืนเพื่อสร้างและคุ้มครองอนาคตทางการเงินให้แก่ลูกค้า และทำให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเกิดความเข้า ใจอย่างชัดเจนในการตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเรื่องใดๆ เราสื่อสารในภาษาที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และดำเนินการอย่างโปร่งใส เรียบง่ายและตรงไปตรงมา จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรื่องการเงินง่ายขึ้น ซึ่งนั่นคือสิ่งที่แบรนด์ไอเอ็นจีต้องการ

ประวัติของไอเอ็นจีกรุ๊ป
ไอเอ็นจีกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2397 หรือเมื่อ 160 ปีที่แล้ว โดยเราสามารถย้อนรอยกำเนิดของไอเอ็นจีไปได้ถึงบริษัทประกัน “De Nationale Levensverzekering Bank” และ “De Nederlanden van 1845” และได้ที่บริการธนาคารมหาชนทั่วไป เช่น De Rijkspostspaarbank, De Postcheque-, Girodienst และที่ the Nederlandsche Middenstands Bank สถาบันเหล่านี้คือบริษัทแม่ทางกฏหมายของ “บริษัทต้นกำเนิด” ทั้งสองของเรา คือ ING : Nationale-Nederlanden and NMB Postbank Group

การก่อตั้งของไอเอ็นจีเป็นบริษัทเดียวได้เริ่มขึ้นในปี 2533 เมื่อข้อจำกัดทางกฎหมายในเรื่องการรวมบริษัทประกันและธนาคารในเนเธอร์แลนด์ ได้ถูกยกเลิก ทำให้บริษัทประกัน Nationale-Nederlanden และ ธนาคาร NMB Postbank Groep ร่วมเจรจากัน และการรวมบริษัทเป็น Internationale Nederlanden Groep (ING) จึงได้เกิดขึ้นในปี 2534 ในเวลาต่อมา ทางตลาดนิยมเรียกชื่อย่อของบริษัทว่า ไอ-เอ็น-จี บริษัทจึงใช้ชื่อตามโดยเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการว่า ING Group N.V.

ตั้งแต่ ปี 2534 ไอเอ็นจีได้พัฒนาจากบริษัทเนเธอร์แลนด์ที่มีธุรกิจกับต่างชาติอยู่บ้างจน กลายเป็นบรรษัทข้ามชาติโดยมีฐานอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สิ่งเหล่านี้สำเร็จได้จากการผสมผสานของการเติบโตจากภายใน เช่นการก่อตั้งของ ไอเอ็นจี ไดเร็ค ตั้งแต่เริ่มต้น รวมไปถึงการถือครองบริษัทอื่นๆอีกมากมาย

ไอเอ็นจีได้เข้าซื้อบริษัทจำนวนมากและได้นำบริษัทเหล่านั้นออกขายอีกครั้ง การเข้าถือสิทธิ์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งแรกของไอเอ็นจีเกิดขึ้นในปี 2529 เมื่อไอเอ็นจีได้เข้าไปซื้อกิจการของ Barings Bank การเข้าถือครองกรรมสิทธิ์ในครั้งนี้ได้ทำให้แบรนด์ไอเอ็นจีเป็นที่ยอมรับมาก ขึ้นไปทั่วโลกและยังทำให้การปรากฏตัวในฐานะ Wholesale Bank ในตลาดประเทศกำลังพัฒนามีความน่าเชื่อถือมากขึ้นไปอีก ธุรกรรมบางอย่างของ Barings ได้ถูกนำมารวมกันในธุรกิจของไอเอ็นจี ในขณะที่บางส่วนก็เลิกไปหรือขายไป ในปี 2542 ไอเอ็นจีได้ซื้อกิจการ the German BHF-Bank ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีฐานในแฟรงเฟิร์ต แต่ภายหลังไอเอ็นจีก็ได้ขายธนาคารนี้ไปในปีพ.ศ. 2547 นอกจากนี้ CenE bankiers ก็เป็นอีกธนาคารที่มีบทบาทสำคัญต่อไอเอ็นจี ธนาคารนี้เป็นส่วนหนึ่งของ NMB มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 แต่ในปี พ.ศ. 2547 ไอเอ็นจีก็ตัดสินใจขาย CenE หลังจากนั้น Nationale-Nederlanden ก็ได้เข้ามาซื้อกิจการบริษัท Life of Georgia ในปี พ.ศ.2522 ส่งผลให้ไอเอ็นจีมีการปฏิบัติงานในสหรัฐ ฯ เพิ่มมากขึ้น และได้ขยายการปฏิบัติงานไปถึงทวีปเอเชียอย่างมากอีกด้วย จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2547ไอเอ็นจี กรุ๊ปได้กลายเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างมั่นคงในสองภูมิภาค และในที่สุด Life of Georgia ก็ได้ถูกขายไป

พ.ศ.2499 บริษัทผู้ก่อตั้งของไอเอ็นจี (de Nationale) ได้ซื้อ de Tiel-Utrecht ซึ่งทำให้บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่ de Tiel-Utrecht ก็ถูกขายไปอีกครั้งในปีพ.ศ.2542 ให้แก่ De Goudse

การเข้าถือครองสิทธิ์อื่นๆ เช่น ธนาคารเบลเยี่ยม Brussels Lambert ก็ทำให้การปรากฏตัวของกลุ่มไอเอ็นจีเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในประเทศก ลุ่มเบเนลักซ์ นอกจากนั้นการปฏิบัติงานในสหรัฐก็เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเนื่องจากการเติบโต ภายในของบริษัทและการเข้าซื้อกิจการสถาบันให้บริการทางการเงิน Equitable of Iowa, ReliaStar, Aetna Financial Services และ ธนาคารพาณิชย์ Furman Selz

ในส่วนอื่นๆของโลก ในปีพ.ศ.2544 ไอเอ็นจีได้ซื้อกิจการส่วนใหญ่ของธนาคารโปแลนด์ Bank ?l?ski และได้เข้าสู่ตลาดประกันชีวิตในประเทศอินเดียโดยผ่านทางบริษัทประกันชีวิต ING Vysya ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนข้ามชาติในเมือง Bangalore

นอกจากนั้น ไอเอ็นจีได้มีส่วนร่วมในอีกหลายๆสถาบันการเงินเช่น Pacific Antai Life Insurance และ the China Merchants Fund Management ไอเอ็นจียังเข้าเป็นหุ้นส่วนกับธนาคารปักกิ่ง เหตุนี้เองทำให้ไอเอ็นจีมีความแข็งแกร่งในตลาดที่กำลังเกิดใหม่ในเอเชียมาก ขึ้น ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ไอเอ็นจีได้เข้ามาทำตลาดอยู่นานแล้ว เช่น The Netherlands of 1845 ก็ได้ปฏิบัติงานในจีนมานับตั้งแต่ปีพ.ศ.2429 และ NMB Bank ก็มีบริษัทร่วมทุนมานับตั้งแต่ปีพ.ศ.2517 (ซึ่งก็คือ Inter-Alpha Asia)

ไอเอ็นจี ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ก็ได้เติบโตขึ้นสู่ทำเนียบสถาบันการ เงินระดับโลก ที่ให้บริการทางการธนาคาร การลงทุน ประกันชีวิต และประกันวัยเกษียณ

===========
ไอเอ็นจี ประเทศไทย
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ประเทศไทย เริ่มดำเนินการเมื่อ ปี พ.ศ.2541 และ เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทยจากการรวมแนวคิดธุรกิจประกันระดับ โลกของ ไอเอ็นจีกรุ๊ปที่ประสานความเข้าใจในวิถีคนไทยของผู้บริหาร โดยบริหาร และดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงิน และธุรกิจประกันชีวิตอย่างแท้จริง มีพนักงานมากกว่า 400 คนปฏิบัติงานในสำนักงานสาขารวมกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินและนำเสนอการสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ ประชาชนชาวไทย ไอเอ็นจีประกันชีวิต สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ ด้วยกรมธรรม์ที่หลากหลายทั้งกรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันทุนการศึกษาสำหรับเยาวชน และประกันเพื่อการเกษียนอายุ เป็นต้น กรมธรรม์ต่างๆ เหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้ความคุ้มครองและ สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ไอเอ็นจีประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจโดยให้บริการด้วยมาตรฐานระดับสูงสุดดังที่ดำเนินการในระดับนานาชาติ

ช่องทางการจัดจำหน่าย
ไอเอ็นจีประกันชีวิตมุ่งเดินหน้าขยายฐานลูกค้าผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
1) ช่องทางตัวแทน หรือพันธมิตรตัวแทนประกันชีวิตชั้นนำที่มีชื่อเสียงอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัจจุบัน ไอเอ็นจีประกันชีวิตมีตัวแทนเกือบ 6,000 คน กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
2) ช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคาร ซึ่งเริ่มให้บริการผ่านธนาคารทหารไทยรวมเกือบ 500 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2551 และ
3) ระบบเทเลมาร์เก็ตติ้งผ่านกลุ่มพันธมิตรของบริษัท

การบริการที่ยอดเยี่ยม
ด้วยรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส มีหลักธรรมาภิบาลที่ดี และให้ความเคารพต่อลูกค้า ไอเอ็นจีประกันชีวิตได้มุ่งมั่นออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกชนิดอย่างพิถีพิถันเพื่อ มอบความคุ้มค่าสูงสุดให้แก่ลูกค้า ทั้งยังให้ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยหลักการดำเนินธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอย่างทัดเทียมกัน ดังกล่าว ทำให้ไอเอ็นจีประกันชีวิต ได้รับเลือกจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้รับรางวัล จรรยาบรรณดีเด่นประจำปี 2551

สำหรับตัวแทนของไอเอ็นจีประกันชีวิตได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้มีความเป็นมืออาชีพและมีความเป็นเลิศด้านคุณภาพการให้บริการ โดยในปี 2551 ตัวแทนของไอเอ็นจีประกันชีวิตจำนวน 22 ราย ได้รับรางวัลตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติจากสมาคมตัวแทนประกันชีวิต และในปีเดียวกัน ได้มีการจัดประกวดตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติครั้งที่ 25 ซึ่งได้ประกาศจัดอันดับตัวแทนยอดเยี่ยม 100 อันดับแรก โดยมีตัวแทนของไอเอ็นจีประกันชีวิตสามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว รวม 36 ราย นอกจากนี้ ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด ยังได้รับรางวัล Business Award ในสาขา Best Financial Services Company ประจำปี 2552 จากหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย และหอการค้า เบลเยี่ยม-ลักซ์แซมเบอร์ก/ ไทย ครั้งที่ 11 ในฐานะบริษัทที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบริการด้านการวางแผนทางการ เงินที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

กิจกรรมเพื่อสังคม
นอกจากการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีคุณภาพระดับโลกให้แก่ลูกค้า และการเป็นบริษัท ผู้ว่าจ้างดีเด่นที่มีโครงการพัฒนาคุณภาพของพนักงานและสร้างสรรค์สิทธิ ประโยชน์ให้แก่พนักงานมาอย่างต่อเนื่อง ไอเอ็นจีประกันชีวิตยังมุ่งช่วยเหลือสังคม โดยได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือเยาวชนด้อยโอกาสของไทย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2552 พนักงานและตัวแทนได้เยี่ยมโรงเรียนบ้านเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการไอเอ็นจีต้านภัยสึนามิ ที่ไอเอ็นจีได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2548 นอกจากนี้ไอเอ็นจีประกันชีวิตได้จัดทำโครงการ “สานฝัน…สู่น้องๆ” โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ING Chances for Children” ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมที่ไอเอ็นจีกรุ๊ปริเริ่มขึ้นในปี 2548 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนไทยมีอนาคตที่สดใสและ เสริมสร้างสังคมไทยให้มีความเข้มแข็ง โดยโครงการ “สานฝัน…สู่น้องๆ” ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ประวัติไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
2540: ได้ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
2541:
21 สิงหาคม: เปลี่ยนชื่อเป็น Aetna Osotspa Life Insurance Co., Ltd. (เอทน่า โอสถสภา ประกันชีวิต) ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท (ผู้ถือหุ้นคือ Aetna International Inc. กับ กลุ่มบริษัทโอสถสภา)
วันที่ 1 กันยายน: เป็นบริษัทแรกที่ให้บริการอำนวยความสะดวกแบบไม่ต้องพกเงินเมื่อลูกค้าเข้า โรงพยาบาล สามารถใช้ ING Care Card (PPO) แทนเงินสดได้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในเครือข่าย
2542: สาขาแรกของประกันชีวิตในประเทศไทยเปิดทำการที่สยามดิสคัพเวอรี่เซ็นเตอร์
* ออกแคมเปญ “Get well soon” สู่ตลาด
* เปิดตัวเว็บไซท์ชื่อ aetna.co.th
2543: ไอเอ็นจีกรุ๊ปได้ซื้อกิจการของ Aetna International Inc.ในอเมริกาและเพิ่มทุนเป็น 633 ล้านบาท
2544: ไอเอ็นจี กรุ๊ปได้รวบหน่วยงานทั้งหมดรวมเข้าไว้ด้วยกัน และเปิดสำนักงานใหญ่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม
* ขยายจำนวนโรงพยาบาลที่เข้าร่วมเครือข่ายมากกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ
* เปิดตัวแผน Unit Endowment ประกันออมทรัพย์แบบแรกในประเทศไทย
* ได้รับเลือกให้เป็น Best Employer in Thailand จากสถาบัน Hewitt Associate
2545: วันที่ 2 มกราคม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ING Aetna Osotsapa ประกันชีวิตและเพิ่มทุนเป็น 1,275 ล้านบาท
* เปิดเว็บไซท์ inglife.co.th เพื่อติดต่อกับลูกค้า และ inglife.in.th เพื่อติดต่อกับตัวแทน
* วิจัยและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยให้ระยะเวลาสั้นลงเช่น E10/5
* ออกแผนประกันชีวิตแบบกลุ่ม
* ฝึกอบรมตัวแทนให้เป็นผู้แนะนำทางการเงิน (FSAP)
2546: วันที่ 26 พฤษภาคม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (ประเทศไทย)
ไอ เอ็นจี กรุ๊ปติดอันดับที่ 17 ในนิตยสารฟอร์จูน และ บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (ประเทศไทย) ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในการลงทุนใหม่ที่มีอนาคตแจ่มใส
* ขยายสาขามากกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ
* ออกโฆษณาทางโทรทัศน์ ด้วยแนวคิด “เพื่อนที่แสนดี” (Good Friend)
2547: บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (ประเทศไทย) ทำยอดขายเบี้ยประกันทะลุเป้า 1,000 ล้านบาทภายในเวลาเพียง 6 ปี
และเพิ่มทุนเป็น 2,025 ล้านบาท
* ออกแคมเปญ Orange Service ให้กับตัวแทนและลูกค้า
2548: ไอเอ็นจี กรุ๊ป บริจาคเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยสึนามิ
* บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล Best company of the year จากหอการค้าไทย
* บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด (ประเทศไทย) ได้รับรางวัล Best company of the yearเป็นครั้งที่สอง จากสถาบัน Hewitt Associates
2549: ไอเอ็นจี กรุ๊ป ได้เป็นสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการให้แก่ ทีมเรโนลท์ F1 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2552
เพิ่มทุนเป็น 3,620 ล้านบาท
* เพิ่มช่องทางเลือกในการจ่ายเบี้ยประกันที่ธนาคารพาณิชย์ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอยุธยา ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย ธนาคารธนชาติ เอไอเอส/ร้านเทเลวิสทุกสาขา เจย์มาร์ท เทสโก้โลตัส และ เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซฟเว่นอีเลฟเว่น
2550: เอ็นจี กรุ๊ปได้รับเลือกเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ดีที่สุดอันดับหนึ่ง จากนิตยสาร Fortune Global 500 (ปักษ์เดือนกรกฎาคม)เพิ่มทุนเป็น 4,320 ล้านบาท
* เปิดศูนย์บริการไอเอ็นจี บนชั้น G ของอาคารสินธร ในวันที่ 1 มีนาคม
* เปิด E-Service zone 4 แห่งในกรุงเทพ และ อีก 14 แห่งในต่างจังหวัดสำหรับตัวแทนเพื่อใช้บริการทางออน์ไลน์ของเรา
2551: ไอเอ็นจี กรุ๊ปซื้อหุ้นในธนาคารทหารไทย และ ไอเอ็นจีประกันชีวิตได้เปิดช่องทางการประกันกับธนาคารเพื่อขายประกันชีวิตไอ เอ็นจีทั่วโลก
ได้รับเลือกเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินที่ดีที่สุดอันดับหนึ่ง จากนิตยสาร Fortune Global 500 (ปักษเดือนกรกฎาคม)
2552: ไอเอ็นจี กรุ๊ป ได้รับเลือกเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเงินที่ดีที่สุดอันดับหนึ่ง จากนิตยสาร Fortune Global 500 (ปักษ์เดือนกรกฎาคม)

ความสำเร็จของไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
ไอเอ็นจีประกันชีวิต คว้ารางวัล NTCC Beluthai Business Award ในสาขา Best Financial Services Company ประจำปี 2552 ในฐานะที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจบริการด้านการวางแผนทางการเงินที่ เหมาะสมและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

“ นายจ้างดีเด่นในประเทศไทย” ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) เป็นบริษัทประกันชีวิต หนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัล “ นายจ้างดีเด่นในประเทศไทย” 2 ครั้ง ในปี 2544 และ 2548 จากการคัดเลือกโดยบริษัท ฮิววิท แอสโซซิเอทส์ จำกัด

นโยบายการดำเนินธุรกิจ
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด มุ่งเน้นการให้บริการด้านการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม นำเสนอ และ สร้างสรรค์บริการใหม่ๆ และ กรมธรรม์หลากหลายทั้ง กรมธรรม์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ เพื่อคุ้มครองรายได้หลังเกษียณอายุ ตลอดจนการประกันทุนการศึกษา ฯลฯ และยังมุ่งเน้นให้ความคุ้มครอง และผลประโยชน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า อย่างถูกต้อง และเป็นธรรม โดยยึดแนวทางการให้บริการ อย่างมีมาตราฐาน และอำนวยความสะดวกในการให้บริการทางการเงิน ผ่านช่องทางที่สะดวกสบายให้กับลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ โดยมีหลักการทางธุรกิจ 4 ประการดังนี้
* ปฏิบัติงาน ด้วยความซื่อสัตย์
* เปิดเผย และชัดเจน
* เคารพซึ่งกัน และกัน
* รับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานะการเงิน บริษัทไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม 18,637
สินทรัพย์ลงทุน 15,827
เงินสำรองประกันภัย 15,982
เงินทุนจดทะเบีียน (ชำระแล้ว) 4,951
เบี้ยประกันภัยรับ (สุทธิ) 7,841
เบี้ยประกัยภัยรับปีแรก 2,562
เบี้ยประกัยภัยรับปีต่ออายุ 5,279
เบี้ยประกัยภัยรับรวม 7,841

เมื่อ พ.ศ. 2388 หรือกว่า 160 ปีที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไอเอ็นจี เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการทางการเงิน (Financial Service Provider) ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร หลักทรัพย์ กองทุนรวม และบำนาญในกว่า 50 ประเทศ ให้บริการแก่ลูกค้ากว่า 75 ล้านคน มีสินทรัพย์รวมกว่า 61.1 ล้านล้านบาททั่วโลก และมีพนักงานกว่า 120,000 คนทั่วโลก ทำให้วันนี้ทางกลุ่มบริษัทไอเอ็นจีกรุ๊ป ได้รับการจัดว่าเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินชั้นนำของโลก

บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำของประเทศไทย จากการรวมแนวคิดธุรกิจประกันระดับโลก ของ ไอเอ็นจีกรุ๊ป ที่ประสานความเข้าใจในวิถีคนไทยของผู้บริหาร โดยบริหาร และดำเนินงาน โดยผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริการทางด้านการเงิน และธุรกิจประกันชีวิตอย่างแท้จริง และได้รับการสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย จากบริษัท ในกลุ่ม ไอเอ็นจี ประเทศเนเธอร์แลนด์

* เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2541
* ปี 2551 บริษัทมีเบี้ยประกันปีแรกเป็นอันดับ 9 ในธุรกิจประกันชีวิต ด้วยเบี้ยประกันปีแรก 1.99 พันล้านบาท ข้อมูลจากสมาคมประกันชัวิตไทย
* ปี 2551 ช่องทางการขายผ่านตัวแทนของบริษัท มีเบี้ยประกันปีแรกประเภทสามัญเป็นอันดับที่ 5 ในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
* ปี 2551 ช่องทางการขายผ่านธนาคารของบริษัท มีเบี้ยประกันปีแรกประเภทสามัญเป็นอันดับที่ 5 ในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
* ปี 2551 ช่องทางการขายผ่านโทรศัพท์ของบริษัท มีเบี้ยประกันปีแรกประเภทสามัญเป็นอันดับที่ 4 ในธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย
* ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน รวม 4,581 ล้านบาท ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ไอเอ็นจี กรุ๊ป
จากรากฐานของไอเอ็นจี ย้อนหลังไปเมื่อ พ.ศ.2388 หรือกว่า 160 ปี ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ไอเอ็นจี จัดตั้งขึ้นจาก การรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ของกลุ่มเนเธอร์แลนด์ กลุ่มบริษัท ประกันภัย เข้ากับ เอ็นเอ็มบี โพสต์แบ๊งค์ กรุ๊ปในปี พ.ศ. 2534
ปัจจุบัน ไอเอ็นจีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการทางการเงิน (Financial Service Provider) โดยได้รวมความแข็งแกร่งของ กิจการประกันภัย การธนาคาร และการบริหารสินทรัพย์ไว้ด้วยกัน

* ไอ เอ็นจีเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริการด้านการเงิน(Financial Service Provider) ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ประกันภัย ธนาคาร หลักทรัพย์ กองทุนรวม และบำนาญ โดยให้บริการลูกค้ามากกว่า 75 ล้านราย ใน 50 ประเทศ และมีสินทรัพย์รวมทั่วโลกกว่า 61.1 ล้านล้านบาท
* ไอเอ็นจี ได้รับการจัดอันดับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดอันดับ ที่ 17 ของโลก โดยขยับจากอันดับที่ 20 เมื่อปี 2545
* ในยุโรป ไอเอ็นจี จัดเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุด 1 ใน 3 ของยุโรป
* ไอ เอ็นจี กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในประเภทธุรกิจประกันชีวิต และประกันสุขภาพ จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์จูน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2545 , 2546, 2549 และ 2550 เมื่อ พิจารณารายได้ และกำไร

สำนักงานใหญ่: บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จำกัด
ชั้น 7 ทาวเวอร์ 2, ชั้น 16, 27 และ 28 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 3 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2632-6000 แฟกซ์ : 0-2650-9895
วัน – เวลาทำการ: วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น

ING CALL Center 0-2632-6000
วัน – เวลาทำการ:
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 20:00 น
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09:00 – 20:00 น.

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow