INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 15:37:26
Home » ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) » 10เรื่องน่ารู้ประกันภัยรถยนต์\"you

10เรื่องน่ารู้ประกันภัยรถยนต์

2012/03/29 1471👁️‍🗨️

10เรื่องน่ารู้ประกันภัยรถยนต์

1. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์จะมีผลทันทีที่ผู้เอาประกันชำระเบี้ยประกันภัยให้บริษัท หรือ ตัวแทน/นายหน้า ดังนั้นแม้การซื้อผ่านนายหน้า ถ้ามีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องหรือมีหลักฐานการชำระเงิน บริษัทประกัน ก็จะปฏิเสธ ความรับผิดชอบมิได้

2. กรณีที่รถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิง ไม่สามารถซ่อมกลับคืนได้ บริษัทประกันต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันเต็มทุนประกัน และรถยนต์คันนั้นจะตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทประกันภัย

3. ค่า access หรือค่าใช้จ่ายส่วนแรก (Deduct) จ้่ายในกรณีที่ ไม่มีคู่กรณี โดยจ่าย 1,000 บาท ต่อ 1 จุด หรือ หลายจุดเเต่เหตุการณ์เดียวก็ได้ แต่ถ้าคนอื่นขับไปทำให้เกิดความเสียหาย ต้องจ่าย 6,000 บาท

4. ค่าอะไหล่ที่เกิดจากการซ่อม ผู้เอาประกันสามารถเรียกร้องเป็นเงินตามราคาประเมินเพื่อนำไปจัดหาเองได้ ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าจะได้อะไหล่แท้หรือไม่

5. หากภายในรถของคุณมีการติดตั้งอุปกดรณ์สำหรับระบบก๊าซ NGV หรือ LPG เจ้าของรถมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัททราบ เพราะหากเกิดเหตุและรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายผิด อาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองใรส่วนของอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มดังกล่าว

6. หากคุณขับรถชนกับรถคู่กรณีที่ไม่มีประกันภัยและรถของคุณเป็น “ฝ่ายถูก” คุณควรตรวจสอบไปที่บริษัทประกันภัยว่าตามรายงานอุบัติเหตุนั้น รถของคุณเป็นฝ่ายถูกจริง หรือไม่ ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์

7. การดูแลขนย้ายรถที่เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุเพื่อไปซ่อมที่อู่เป็นหน้าที่ ของบริษัท แม้ว่าจะต้องย้ายรถไปโรงพักหรือที่ใดก็ตามตั้งแต่หลังเกิดเหตุจนกระทั่งซ่อม เสร็จ บริษัทประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนนี้ แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อม

8. ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน และคุณไม่แน่ใจว่าเป็นฝ่ายถูกหรือผิด คุณไม่จำเป็นต้องเซ็นต์รับผิดในใบเครม เพราะไม่ใช่กติกาหรือข้อกฏหมายแต่เป็นหน้าที่ ของบริษัทที่คุณทำประกันไว้ จะไปทำการตกลงเอง

9. อย่าคิดหนีในกรณีที่ขับรถชนคน ให้ช่วยเหลือคนเจ็บให้เต็มที่ และถ่ายรูปหลักฐานที่เกิดเหตุไว้ต่อสู้คดี เพราะศาลจะพิจารณาจากความมีน้ำใจที่คุณช่วยเหลือผู้อื่น บางทีโทษทางอาญาอาจเหลือแค่การรอลงอาญา และตกลงค่าเสียหายกันตามสมควรแต่ถ้าคุณหนีจะติดคุกทันที เป็นความผิดอาญา

10. ประกันภัยรถยนต์ ไม่คุ้มครองความเสียหายในขณะที่รถของคุณถูกลากจูง หรือขับรถขณะที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 150mg% หรือขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เว้นแต่ในกรณีที่ทำประกันประเภทระบุชื่อคนขับ และความเสียหายนั้นเกิดขึ้นในขณะที่คนระบุชื่อเป็นผู้ขับขี่

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow