INSURANCETHAI.NET
Sat 24/10/2020 21:16:05
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต, การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ (AI) โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต, การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ (AI) โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต, การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ (AI) โตเกียวมารีนประกันชีวิต
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยจะต้อง ซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ระยะเวลาคุ้มครอง : เท่ากับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลัก
อายุที่รับประกัน : 16- 60 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ : 100,000 บาท
ความคุ้มครองชีวิต : ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ : ตลอดระยะเวลาคุ้มครอง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
(สูญเสียอวัยวะและสายตาชดเชยการทุพพลภาพชั่วคราวและถาวรสิ้นเชิง ชดเชยการรักษาพยาบาล ชดเชยการผ่าตัด )
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow