INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 19:00:48
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » บันทึกสลักหลัง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย จลาจล และ สงคราม (RCC) โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

บันทึกสลักหลัง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย จลาจล และ สงคราม (RCC) โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06 1730👁️‍🗨️

บันทึกสลักหลัง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการฆาตกรรมลอบทำร้าย จลาจล และ สงคราม (RCC) โตเกียวมารีนประกันชีวิต
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยจะต้อง ซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ระยะเวลาคุ้มครอง : เท่ากับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุที่แนบอยู่
อายุที่รับประกัน : 16- 60 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ : 100,000 บาท

ความคุ้มครองชีวิต
ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการถูกฆ่า ถูกทำร้ายร่างกาย โดยเจตนา หรือสงคราม บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย อุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะ(ADD) หรือ สัญญาเพิ่มเติมการประกัน ภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ(AI)ให้กับผู้เอาประกัน ภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่เกิดจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย จลาจล และ สงคราม

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow