INSURANCETHAI.NET
Fri 30/10/2020 2:38:06
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06

สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร (TPD) โตเกียวมารีนประกันชีวิต
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยจะต้อง ซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ระยะเวลาคุ้มครอง : เท่ากับระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยของแต่ละสัญญาที่สัญญาเพิ่มเติมยกเว้นเบี้ยประกันภัยนี้แนบอยู่
อายุที่รับประกัน : 16- 55 ปี
ทุนประกันขั้นต่ำ : 100,000 บาท
ความคุ้มครองชีวิต : คุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการความคุ้มครองในการชำระเบี้ยประกันภัย หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow