INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 0:57:37
Home » โตเกียวมารีนประกันชีวิต » สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (HB) โตเกียวมารีนประกันชีวิต\"you

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (HB) โตเกียวมารีนประกันชีวิต

2010/10/06 1441👁️‍🗨️

สัญญาเพิ่มเติมค่าชดเชยรายวันสำหรับการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล (HB) โตเกียวมารีนประกันชีวิต
เป็นสัญญาที่ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย โดยจะต้อง ซื้อแนบท้ายสัญญาหลัก ตามเงื่อนไขที่กำหนด

อายุที่รับประกัน : 6 ปี – 55 ปี
– ชดเชยการขาดรายได้อันเนื่องมาจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
– รับเงินชดเชยเป็นรายวันตามจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 365 วันต่อการรักษาพยาบาลหนึ่งครั้ง (รวมห้อง ไอ.ซี.ยู)
– สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองค่าชดเชยรายวันได้ สูงสุด 4,000 บาท ต่อวัน และไม่เกิน 1 เท่าของรายได้ต่อวัน
– หากต้องเข้ารักษาในห้อง ไอ.ซี.ยู ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้จะเป็น 2 เท่า สูงสุด 9 วัน ต่อการรักษาพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการค่าชดเชยรายวัน ในกรณีที่รักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow