INSURANCETHAI.NET
Sun 24/10/2021 6:58:35
Home » การประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุ (PA) นายจ้างรับผลประโยชน์แทนลูกจ้างได้หรือไม่?\"you

ประกันอุบัติเหตุ (PA) นายจ้างรับผลประโยชน์แทนลูกจ้างได้หรือไม่?

2018/08/21

ในการทำประกันอุบัติเหตุ PA ถามเรื่องผู้รับประโยชน์ นอกจากญาติ-พี่น้องแล้วผู้มีส่วนได้เสียในตัวผู้เอาประกัน นายจ้างจะเป็นผู้รับประโชน์แทนลูกจ้างได้หรือไม่?

ทำได้กับการประกันภัย PA แบบกลุ่มในนามบริษัทเท่านั้น
ถ้าเป็น PA เดี่ยว ผู้รับประโยชน์ต้องเป็นทายาท

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow