INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:34:28
Home » การประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุ (PA) นายจ้างรับผลประโยชน์แทนลูกจ้างได้หรือไม่?\"you

ประกันอุบัติเหตุ (PA) นายจ้างรับผลประโยชน์แทนลูกจ้างได้หรือไม่?

2018/08/21 1690👁️‍🗨️

ในการทำประกันอุบัติเหตุ PA ถามเรื่องผู้รับประโยชน์ นอกจากญาติ-พี่น้องแล้วผู้มีส่วนได้เสียในตัวผู้เอาประกัน นายจ้างจะเป็นผู้รับประโชน์แทนลูกจ้างได้หรือไม่?

ทำได้กับการประกันภัย PA แบบกลุ่มในนามบริษัทเท่านั้น
ถ้าเป็น PA เดี่ยว ผู้รับประโยชน์ต้องเป็นทายาท

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow