INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:43:54
Home » insurance of bank ประกันสุขภาพ(สินค้า) » TMB Health Care 100% Sure -TMB\"you

TMB Health Care 100% Sure -TMB

2014/11/14 10251👁️‍🗨️

TMB-Health Care-100sure0

TMB-Health Care-100sure

เงื่อนไขการรับประกันภัย*

  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือน – 70 ปี
  • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัวและผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
  • ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรวมสูงสุดได้ไม่เกิน 2 กรมธรรม์ต่อท่านเท่านั้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยข้างต้น หากมีการเปลี่ยนแปลงจากคปภ.

ข้อยกเว้นสำคัญ

  • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก,การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
  • การบาดเจ็บ/โรคเรื้อรังที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

สิทธิพิเศษ
ผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี สามารถแบ่งจ่ายค่าเบี้ยประกัน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน

สิทธิประโยชน์
เพียงนำบัตร Health Care Card พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นให้กับโรงพยาบาลชั้นนำในเครือข่ายมากกว่า 250 แห่งทั่วประเทศ ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ค่ารักษาพยาบาลต่อโรค หรืออุบัติเหตุ สูงสุด 30,000 บาท เมื่อท่านเข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยใน

บุตร (ผู้มีเงินได้) ซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่วันนี้ สามารถนำเบี้ยประกันภัยสุทธิไม่เกิน 15,000 บาท ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

สิทธิในการใช้วงเงินของบัตร Health Care Card นั้น ขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามแผนประกันภัย และการพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของบริษัท
(ก่อนหน้านี้ใช้คำว่า ชี้ขาดโดยโรงพยาบาลหรือตามขั้นตอนของการประสานงานระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทฯ แล้วแต่กรณี)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย ธนาคารให้บริการ และ
รับผิดชอบในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น หากมีปัญหาหรือ ข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยกรุณาติดต่อกับบริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2613-0123

ไม่คุ้มครองกรณีดังนี้

การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อหรือต้อกระจก,การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน ( Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก
การบาดเจ็บ/เจ็บป่วย/โรคเรื้อรัง ที่เป็นมาก่อนการทำประกันภัย และยังรักษาไม่หายก่อนกรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับครั้งแรก และการรักษาที่ไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้เอาประกันภัยต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่ง ในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัย หากมีปัญหา หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกัน ความคุ้มครอง และอัตราเบี้ยประกันภัย กรุณาติดต่อ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2613-0123 โทรสาร 0-2652-2871 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยโดยตรง

ติดต่อคุณสุนิสา 085-4879046

อัพเดท

ประกันสุขภาพ คุ้มครอง ชัวร์ 100%
ให้คุณหมดห่วง ไม่ว่าจะป่วยจากโรค หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ก็เบิกได้หมด ซื้อง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เบิกได้สูงสุด 300,000 บาท ต่อปี
ไม่ว่าจะเป็น เจ็บป่วยจากโรคหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

รับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มอีก 300,000 บาท

ซื้อง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ รับกรมธรรม์ทันที

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

ซื้อให้คุณพ่อ คุณแม่..นำเบี้ย ประกันภัยไปขอลดหย่อนภาษีได้

กรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

tmb-health-care-100-sure-tmb1

กรณีผู้ป่วยใน (IPD) ที่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

tmb-health-care-100-sure-tmb2

รายละเอียดผู้เอาประกันภัย:
ต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว
ซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ต่อท่าน (รวมทุกผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ขายผ่านธนาคาร)

ค่าเบี้ยประกันภัย
ผู้เอาประกันภัย : ต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการและไม่มีโรคประจำตัว โดยสามารถซื้อได้สูงสุด 2 กรมธรรม์ต่อท่าน (รวมทุกผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพที่ขายผ่านธนาคาร)

tmb-health-care-100-sure-tmb3

สิทธิขั้นพื้นฐาน

fundamental-rights-health-tmb

แผนนี้ได้ยกเลิกการขายแล้ว

ปณิชา คล้ายเผือก (เจ้าหน้าที่ธนาคาร) สาขา เดอะมอลล์รามคำแหง กรุงเทพฯ
หรือ ติดต่อธนาคารทหาไทยใกล้บ้าน
Tel. 02-3191401-3

ปัจจุบันธนาคารทหารไทย
ประกันสุขภาพ co กับ เจนเนอราลี่
ประกันชีวิต co กับ FWD
ประกันอุบัติเหตุ co กับ ไทยประกันชีวิต


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow