INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 11:03:18
Home » อัพเดทประกันภัย » ทำไมต้องทำประกัน\"you

ทำไมต้องทำประกัน

2016/05/17 3512👁️‍🗨️

ทำไมต้องทำประกัน?
สิ่งสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตก็คือปัจจัย 4 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) นอกจากปัจจัย 4 แล้ว คนเรายังมีความต้องการปัจจัยที่ 5 และปัจจัยที่ 6 เพิ่มขึ้น รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ สิ่งอำนวยความสะดวก การศึกษาของบุตร สิ่งเหล่านี้ เราเรียกว่า “ภาระ” ทุกวันนี้ คนเราจะต้องทำงานเพื่อให้มีรายได้ มาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีพและตอบสนองความต้องการ จึงจะต้องวางแผนการเงินทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างมีความสุข

why-do-insurance

แต่ทุกวันนี้ คนเราจะต้องประสบปัญหาหลักในชีวิต 3 ประการด้วยกัน คือ

1 อายุสั้นเกินไป
ชีวิตคนเราไม่แน่นอน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ การใช้ชีวิตอย่างประมาท คนส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ ยิ่งถ้าเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเสาหลักของครอบครัว หรือผู้ที่หารายได้หลักในครอบครัว ภาระที่กล่าวมา เช่น ค่าอาหาร ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ ค่ายารักษาโรค ค่าเล่าเรียนบุตร ใครจะรับผิดชอบถ้าไม่ใช่ ภรรยา และลูก
ประกันชีวิต จึงมีความสำคัญในการทดแทนรายได้ที่สูญเสียไป จากการที่ครอบครัวขาดผู้ที่หารายได้หลัก เป็นเงินก้อนหนึ่งที่จะทำให้ครอบครัวได้ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติ จนภรรยาสามารถหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวแทน และลูกๆยังสามารถเรียนหนังสือได้ โดยไม่ต้องลาออกจากโรงเรียน

2 อายุยืนเกินไป
ตามสถิติคนเราจะมีอายุเฉลี่ยถึง 70-80 ปี แต่คนทำงานส่วนมาก จะเกษียณการทำงานที่อายุ 60 ปี ถ้าคนมีฝีมือดีหรือมีประโยชน์ต่อองค์กรอาจจะได้รับการต่ออายุการทำงานไปอีก 5-10 ปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เกษียณอายุไปแล้ว คนส่วนใหญ่จะต้องอยู่ไปอีกมากกว่า 15 ปีขึ้นไป และใน 15 ปีที่ว่านี้เป็นการ “อยู่เพื่อใช้เงิน” ไม่ได้อยู่เพื่อหาเงิน
ประกันชีวิต จึงเป็นเสมือนเงินเก็บออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามเกษียณ แต่คนส่วนมากไม่ได้นึกถึงข้อดีของประกันชีวิตตรงจุดนี้ จึงมีคนเกษียณอายุแล้วยังต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงตนเอง หรือต้องเป็นภาระให้กับลูกหลาน

3 การเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ
ทุกวันนี้ คนเรามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บสูงกว่าสมัยก่อน ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิด อย่างเช่น เกิดโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อ หรืออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆ จะทำให้การเก็บออมเงินของเราสะดุด มีค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค หรืออาจจะโชคร้ายถึงขั้นทุพพลภาพ ไม่สามารถหารายได้เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว ถ้าเราแค่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 1 คืน ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เช่นค่าห้อง ค่าหมอ ค่ายา ก็เป็นหมื่นแล้ว
ประกันชีวิต จึงให้ความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลตั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก แถมยังมีค่าชดเชยรายได้ในกรณีที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของคนเราคืออะไร สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดคือความรู้และความสามารถของเราที่จะนำไปแสวงหารายได้ แต่ถ้าหากการเจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ มาตัดรอนการหารายได้ของเรา เงินเก็บออมที่มีจะสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้นานแค่ไหน

นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนเราจึงต้องทำประกันชีวิต เพราะเราฝากชีวิตกับคำว่า “ถ้า” ไม่ได้





สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow