INSURANCETHAI.NET
\"youHome » การประกันภัย » การทำสีรอบคัน,เคลมรอบคัน

การทำสีรอบคัน,เคลมรอบคัน

2018/06/06

ก่อนหน้านี้ พบว่าเมื่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ใกล้ครบกำหนด ผู้เอาประกันเจ้าของรถ มักจะทำเคลมสีรอบคัน (รถจะได้ใหม่ ไหนๆก็จ่ายเบี้ยประกันแล้ว)

ในเวลาต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเคลม เพื่อป้องกันการกระทำดังกล่าวของกลุ่มผู้ใช้บริการบางกลุ่ม เนื่องด้วยประกันรถยนต์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการชดเชย บรรเทาภัย จากอุบัติเหตุและความเสียหายอันเกิดขึ้น โดยมีการปรับจากการจ่ายครั้งละ 2,000 บาทเป็น 1,000 บาทต่อครั้ง / เหตุการณ์

มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2552 เงื่อนไข excess 1000
อ่านต่อ : http://www.insurancethai.net/excess-1000/

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่มีความคุ้มครองการทำสีรอบคัน แต่หากมีร่องรอยที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการเกิดเหตุทำให้รถมีรอย มีบาดแผล ก็สามารถแจ้งเคลมได้

กรณีที่กรมธรรม์มีข้อกำหนดเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกไว้ เช่น 5,000 บาท
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเสียหายส่วนแรก และ หากแจ้งว่ามีร่องรอย จากการเกิดเหตุหลายครั้ง บริษัทประกันอาจนำจำนวนครั้งคูณเข้าไป

การทำสีรอบคันรถ
ทำความสะอาด / ขูดสีทั้งหมดเหลือส่วนของเหล็ก / พ่นสีพื้น สำหรับทำให้สีชุดต่อมา สามารถเกาะยึดเนื้อเหล็กได้
หากมีการเคาะบุบ มีการใช้สีโป้วให้เรียบ ขัดสีโป้ว จนเรียบ / เมื่อแห้งแล้วทำความสะอาดไปสู่กระบวนการพ่นสี

พ่นสี ในห้องพ่นอบสี เพื่อป้องกันฝุ่นละออง (สำหรับห้องโล่งกว้าง อาจใช้การพ่นมือก็ทำได้ หากมีฝีมือ) และปัจจุจัยอื่นๆที่ทำให้สีไม่เรียบ หรือสีไม่เสมอกัน มีการพ่นหลายรอบ อาจมีการพ่นเคลือบสารเคมีอื่นๆ ในแต่ละขั้นตอน แล้วแต่สูตรของแต่ละที่ อบให้แห้งและปล่อยให้สะเด็ดสี (ทั้งหมดอาจใช้เวลา 7-10วัน)
ทำความสะอาด ขัดหยาบ ขัดละเอียด ขัดเงา ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม ทำสีใหม่รอบคัน บางครั้งอาจจะต้องเสี่ยงกับอะไรตามมาภายหลัง เช่น สีปูด พอง สีเพี้ยน เป็นเม็ด เป็นฟอง การรื้อ การประกอบกลับทำได้ดีแค่ไหน สีก็ไม่ได้เสมอกับสีเดิมโรงงาน
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ประกันภัย (ชีวิต,วินาศภัย) กดถูกใจ ติดตามเรา facbook fanpage
ร่วมแสดงความคิดเห็น ,comment ของท่าน จะได้รับการตอบ รวดเร็ว ถามที่ facebook fanpage

หมวดหมู่


up arrow