INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:23:10
Home » อัพเดทประกันภัย » เคลม ล้อและยางรถยนต์\"you

เคลม ล้อและยางรถยนต์

2015/02/06 6182👁️‍🗨️

เคลม ล้อและยางรถยนต์

ประกันภัยประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ สามารถเคลมความเสียหายในส่วนของล้อและยางรถยนต์ได้  ทั้งเกิดอุบัติเหตุชนและถูกขโมยยางอะไหล่ (ประกันภัยประเภท 2 คุ้มครอง กรณีถูกขโมยด้วย )

ยางรถยนต์ทำไมประกันไม่จ่ายค่าเสียหายเต็มจำนวน ( ทั้งกรณีที่เราเป็นฝ่ายถูกหรือ ผิด ก็ตาม ) ประกันแต่ละบริษัทปฎิบัติไม่เหมือนกัน อธิบายได้ ดังนี้

ล้อและยางรถยนต์เป็นส่วนควบและอุปกรณ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยประเภท 1 และ 2 ธรรมดาและ 2 พลัส
ประเภท 1 คุ้มครองความเสียหายจากการชน และการลักทรัพย์
ประเภท 2 , 2 พิเศษ คุ้มครองเฉพาะจากการลักทรัพย์เท่านั้น

claim-wheels-tires

กรณีความเสียหายจากการชน แบ่งดังนี้
ความเสียหายต่อล้อแม็กซ์,ล้อ คุ้มครองเต็มมูลค่าของล้อแม็กซ์หรือล้อที่เสียหาย แต่มีเงื่อนไข คือ ถ้าเป็นล้อแม็กซ์หรือล้อเดิม ( ที่ติดมากับรถตอนซื้อ ) ประกันจะรับผิดชอบให้เต็มมูลค่า ปัญหาคือ ถ้าผู้เอาประกันภัยไปเปลี่ยนล้อแม็กซ์ใหม่ ราคาเกินมูลค่าเดิมมาก  บริษัทประกันส่วนใหญ่จะคุ้มครองให้ ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นไปให้บริษัทประกันทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ( เพราะบริษัทประกันต้องรับทราบในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของทรัพย์สินตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ ถือเป็นสาระสำคัญที่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้ง ถ้าไม่แจ้ง บริษัท มีสิทธิ์ปฎิเสธความคุ้มครอง หรือ คุ้มครองเพียงราคามาตรฐานที่ออกจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น )

ความเสียหายต่อยาง บริษัทประกันส่วนมากจะคุ้มครองให้ผู้เอาประกันภัย ในอัตราร้อยละ 50 หรือ 50 % ของราคาค่ายาง ( โดยเหตุผลว่าต้องมีการหักค่าเสื่อมการใช้งาน เพราะยางรถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่มีความเสื่อมในตัวของมันเอง คือ ใช้ไปเสื่อมไป แม้ไม่มีการชน หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นลูกค้า หรือผู้ใช้รถก็ยังคงต้องเปลี่ยน เพราะสึกหรอตามสภาพหรืออายุการใช้งานของมันเอง โดยบริษัทประกันจะตั้งมาตรฐานกลางๆไว้ แม้ยางของลูกค้าที่เสียหายจะเป็นยางใหม่ ( ใช้งานมาไม่นาน ไม่ถึงเดือน หรือ ถ้าเป็นยางอะไหล่อาจจะไม่เคยมีการใช้เลยก็ได้ ) กรณีดังกล่าว ถ้าลูกค้าเป็นยางเก่าใช้งานมานาน 1-2 ปี ใกล้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วคงไม่เป็นไร ยอมรับได้ แต่ว่าถ้ายางของลูกค้าเป็นยางใหม่ คงจะทำใจลำบากเพราะต้องเสียค่ายางเองอีก 50 % ดังนั้นเวลาเคลม ลูกค้าส่วนมากจะต้องบอกว่าประกันเอาเปรียบ ในบางบริษัทอาจตั้งเงื่อนไขว่ากรณีของยางบริษัทจะรับผิดชอบให้นั้น ความเสียหายต้องเกิดจากการชน และมีความเสียหายที่บริเวณแก้มยาง ( ส่วนที่จากขอบล้อลงไปถึงส่วนที่สัมผัสพื้นถนน ) และอุบัติเหตุกรณีของยางจะต้องมีส่วนควบของตัวรถได้รับความเสียหายด้วย เช่น ล้อแม็กซ์ครูด,บิ่น ( ยางอย่างเดียงไม่รับผิดชอบ ) ฯลฯ ส่วนมากจะปฎิเสธไว้ก่อน

กรณีความเสียหายจากการลักทรัพย์ มีความคุ้มครองลักษณะเดียวกันกับการชน คือ ล้อแม็กซ์หรือล้อรับผิดชอบให้เต็มมูลค่าตามสภาพเดิมที่ติดมากับรถ ส่วนยางรับผิดชอบให้ 50 % แม้ยางของลูกค้าจะไม่เคยใช้งานมาเลย ( ไม่เคยสัมผัสกับพื้นถนนเลย ) เพราะโจรส่วนมากจะขโมยจากรถยนต์ใหม่ป้ายแดง ( ได้ยางใหม่ )
กรณีของการเคลมยางเนื่องจากถูกลักทรัพย์ ผู้เอาประกันภัยะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจ ,พนักงานสอบสวนเพื่อให้ลงบันทึกประจำวันก่อน ( ต้องเป็นท้องที่ๆเกิดเหตุ คือถูกขโมยที่ไหนก็ต้องไปแจ้งที่นั่น ตามหลักกฏหมาย)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow